Om oss

Förbundets verksamhetsområde utgörs av landskapet Öland och - ska verka för att främja samarbetet mellan de öländska hembygdsföreningarna och stödja dem i deras verksamhet. - Förbundet ska också med kunskap om kultur- och naturarvet aktivt delta i formandet av framtidens hembygd. Styrelsen tillsammans med Ölands museums verksamhetschef deltar i olika seminarier för att hålla sig i framkant med den digitala processen som kommer att öka tillgängligheten av foton, dokument och annat insamlat material. Via Sveriges Hembygdsförbund får vi information om lagändringar med mera som kan påverka föreningarnas verksamhet, t.ex. den nya datalagen GPDR.

Det går inte att skriva "Om Oss" utan att komma in på Ölands museum Himmelsberga. Museet fungerar som motor i den öländska hembygdsrörelsen och förvaltas av de 32 föreningarna via beslutade verksamhetsplaner och budget beslutade på årsstämman. Ett av de besluten var att visa på vårt kulturarv genom bygga om Hedvigs galleri till ett hus/hem på 1900-1920 talet. Sedan 2023 visas Barbro Lindgrens utställning "Loranga" i en ladugård på ca 200 kvm. På barnsidan har museet sjösatt ett projekt som heter lek och lär och ska ge barnen en fördjupad bild av hur det var för 100-150 år sedan. Under juli månad erbjuds varje förening sin "Hembygdens dag" då dess medlemmar har fri entré. 

I samband med Öland Spirar 2017 passade personalen på att plantera ett nytt vårdträd framför Norrgården. Det gamla vårdträdet, en stor alm planterad i slutet av 1950-talet, dog 2016 året troligen drabbat av almsjukan. Att ha ett vårdträd någonstans framför mangårdsbyggnaden var förr vanligt. Vårdträdet ansågs ge huset lycka och välgång. Trädet skulle skötas väl och vördas. Att skada trädet eller ens bryta löv av det ansågs medföra olycka och sjukdom. De vanligaste vårdträden var olika ädellövträd såsom lind, alm, ask och lönn men kunde också vara olika ”bärande” träd såsom valnöt och kastanj. På Öland kunde man också ha en storvuxen fläder (hylle på öländska) som vårdträd. I trädet bodde ”hyllamor” och henne fick man inte störa för då kunde det gå riktigt illa. En annan funktion hos vårdträdet var att det p g a sin stora krona skyddade de halmtakstäckta uthusen från gnistor från mangårdsbyggnadens skorsten. På Himmelsberga finns vårdträd såväl framför kaffestugan (valnöt) som framför Karl Ols-gården (lönn). Det träd som nu planterades är ett päronträd av arten Furstligt Grönt Taffelpäron.

 

Gå gärna in på Ölands museum, Himmelsberga och läs vidare!