Känner Du Ditt Öland?

Tävlingen genomfördes den 7 november och här kommer frågorna, svaren och resultatet.

1
Är näktergalen kommen i lund
O ja min kund nu börjar Ölands vår!
Vem har skrivit den tonsatta dikten?
1 Erik Axel Karlfeldt
X Erik Johan Stagnelius
2 Sven Erik Sjöholm
2
Vad kallas att lägga löshalm över nocken på ett vasstak?
1 att stävja
X att mona
2 att hangla
3
Den sista ölandshästen, vad hette den?
1 Dagny
X Lilly
2 Blacken
4
Vilken är Ölands landskapsinsekt?
1 Nässelfjäril
X Ekbock
2 Rosenvingad gräshoppa
5
Bergsskrabban som växer på alvaret, vad har den för färg?
1 Gul
X Röd
2 Blå
6
Handelsboden på Himmelsberga flyttades dit 1986. Den hade varit lanthandel i en annan socken tidigare.
Varifrån flyttades den?
1 Bredsättra
X Kastlösa
2 Stenåsa
7
Bertil Palm, den förste intendenten i Ölands Hembygdsförbund porträtterades på 1980-talet. Tavlan hänger på Himmelsberga.
Vad heter konstnären?
1 Barbro Danielsson
X Tage Nilsson
2 Behnn Edvinsson
8
På öländska har man sina egna namn på en del fåglar.
Sjututa, vilken fågel är det?
1 Ringduva
X Kornknarr
2 Trana
9
Fram till brons tillkomst var det färjor som stod för transporten mellan Öland och fastlandet. Färjestaden – Kalmar och Stora Rör – Revsudden.
Vad hette ägaren till Stora Rör-färjorna?
1 Bergman
X Solberg
2 Hagman
10
Det finns ett ytterplagg till den kvinnliga ölandsdräkten.
Vad kallas detta plagg?
1 Täpa
X Pellerin
2 Kasung
11
Husen på Himmelsberga är byggda i skiftesverk alla utom ett.
Vilket?
1 Stacketorpshuset
X Karl-Olsgården
2 Norrgården
12
Vilket år startade Ölands Skördefest?
1 1995
X 1997
2 1999
13
Bödaupproret 1856 sägs ha utlösts av att landshövdingen i Kalmar mottagit en rapport från en nitisk jägmästare som hävdade att olaglig avverkning ska ha skett och att statsbetjäningen kände sig hotad.
Vad hette jägmästaren?
1 Stenius
X Ölander
2 Eneman
14
”Välkommen till Öland sa Ulme”
Vilken plats tänker du då på?
1 Borgs by
X Eketorp
2 Vedby
15
Källa gamla kyrka byggdes i tre etapper.
Vilket århundrade påbörjades arbetet?
1 1100-talet
X 1200-talet
2 1300-talet
16
”Vackra Karin oss till behag”, en historisk roman om 1600-talets Öland.
Vem är författare till boken?
1 Maria Gustavsdotter
X Sigrid Edsenius
2 Elof Petersson
17
En svensk kung lät anlägga ett schäferi i Ottenby på Öland med importerade får för avel.
Vilken kung var det?
1 Karl X Gustav
X Johan III
2 Gustav Vasa
18
Rödfärg tillverkades på Öland redan i början av 1800-talet.
Var då?
1 Degerhamn
X Borgholm
2 Föra
19
Vilket år startade reggaefestivalen Öland Roots?
1 1999
X 2004
2 2008
20
Bäckahästen är en omdiskuterad skulptur som satts upp i Gärdslösa.
Vem skapade den?
1 Sara Möller
X Annika Grünwald Svensson
2 Pontus Eneros
21
På en öländsk kyrkogård upptäcktes 1956 i marken ett 5,6 meter långt patriarkkors av kalkstensflisor öster om koret.
I vilken socken ligger kyrkogården?
1 Sandby
X Högsrum
2 Högby

Svar på frågorna:

1.    1 Erik Axel Karlfeldt
2.    X att mona
3.    X Lilly
4.    2 Rosenvingad gräshoppa
5.    2 Blå
6.    1 Bredsättra
7.    1 Barbro Danielsson
8.    1 Ringduva
9.    2 Hagman
10.  1 Täpa
11.  1 Stacketorpshuset
12.  X 1997
13.  1 Stenius
14.  X Eketorp
15.  1 1100-hundratalet
16. 2 Elof Petersson
17.  2 Gustav Vasa
18. 1 Degerhamn
19.  X 2004
20.  X Annika Grünwald Svensson
21.  1 Sandby

Resultat:

Antal rätt
21 Långlöt
20 Algutsrum, Vickleby, Sandby-Gårdby, Gärdslösa.
19 Kastlösa, Stenåsa, Torslunda, Öl. Kulturminnesförening.
18 Köping-Egby, Mörbylånga, Resmo, Räpplinge, Smedby, Ås.
17 Alböke, Glömminge, Källa, Löt, N. Möckleby
16 Hulterstad, Högsrum, Persnäs, Runsten, Ventlinge.
15 Böda, Högby, Segerstad.
14 Föra, S. Möckleby
13 Gräsgård

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter