Nytt vårdträd planterat

I samband med Öland Spirar passade personalen på Himmelsberga på att plantera ett nytt vårdträd framför Norrgården. Det gamla vårdträdet, en stor alm planterad i slutet av 1950-talet, dog förra året troligen drabbat av almsjukan. Att ha ett vårdträd någonstans framför mangårdsbyggnaden var förr vanligt. Vårdträdet ansågs ge huset lycka och välgång. Trädet skulle skötas väl och vördas. Att skada trädet eller ens bryta löv av det ansågs medföra olycka och sjukdom. De vanligaste vårdträden var olika ädellövträd såsom lind, alm, ask och lönn men kunde också vara olika ”bärande” träd såsom valnöt och kastanj. På Öland kunde man också ha en storvuxen fläder (hylla på öländska) som vårdträd. I trädet bodde ”hyllamor” och henne fick man inte störa för då kunde det gå riktigt illa. En annan funktion hos vårdträdet var att det p g a sin stora krona skyddade de halmtakstäckta uthusen från gnistor från mangårdsbyggnadens skorsten. På Himmelsberga finns vårdträd såväl framför kaffestugan (valnöt) som framför Karl Ols-gården (lönn).

Det träd som nu planterades är ett päronträd av arten Furstligt Grönt Taffelpäron, en sort som härstammar från 1700-talet eller kanske ännu tidigare. Frukten har en gröngul grundfärg med en kraftig brunröd solsida och mognar i mitten av september. Trädet kan bli mycket högt, säkert 10 meter. Trädet har införskaffats från pomolog Sven Plasgårds odling i Vickleby.

En liten skara besökare hade samlats för att bevittna planteringen. Ann-Charlotte Magnusson berättade inlevelsefullt lite om Norrgårdens historia och om vårdträdens betydelse innan Julius Sääf planterade det blommande päronträdet. Nu gäller det att vattna ordentligt så att trädet rotar sig och ger fina skördar om några år.

Julius Sääf och Ann-Charlotte Magnusson planterar

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter