Känner Du Ditt Öland?

Tävlingen genomfördes den 7 november och här kommer frågorna, svaren och resultatet.

1
Är näktergalen kommen i lund
O ja min kund nu börjar Ölands vår!
Vem har skrivit den tonsatta dikten?
1 Erik Axel Karlfeldt
X Erik Johan Stagnelius
2 Sven Erik Sjöholm
2
Vad kallas att lägga löshalm över nocken på ett vasstak?
1 att stävja
X att mona
2 att hangla
3
Den sista ölandshästen, vad hette den?
1 Dagny
X Lilly
2 Blacken
4
Vilken är Ölands landskapsinsekt?
1 Nässelfjäril
X Ekbock
2 Rosenvingad gräshoppa
5
Bergsskrabban som växer på alvaret, vad har den för färg?
1 Gul
X Röd
2 Blå
6
Handelsboden på Himmelsberga flyttades dit 1986. Den hade varit lanthandel i en annan socken tidigare.
Varifrån flyttades den?
1 Bredsättra
X Kastlösa
2 Stenåsa
7
Bertil Palm, den förste intendenten i Ölands Hembygdsförbund porträtterades på 1980-talet. Tavlan hänger på Himmelsberga.
Vad heter konstnären?
1 Barbro Danielsson
X Tage Nilsson
2 Behnn Edvinsson
8
På öländska har man sina egna namn på en del fåglar.
Sjututa, vilken fågel är det?
1 Ringduva
X Kornknarr
2 Trana
9
Fram till brons tillkomst var det färjor som stod för transporten mellan Öland och fastlandet. Färjestaden – Kalmar och Stora Rör – Revsudden.
Vad hette ägaren till Stora Rör-färjorna?
1 Bergman
X Solberg
2 Hagman
10
Det finns ett ytterplagg till den kvinnliga ölandsdräkten.
Vad kallas detta plagg?
1 Täpa
X Pellerin
2 Kasung
11
Husen på Himmelsberga är byggda i skiftesverk alla utom ett.
Vilket?
1 Stacketorpshuset
X Karl-Olsgården
2 Norrgården
12
Vilket år startade Ölands Skördefest?
1 1995
X 1997
2 1999
13
Bödaupproret 1856 sägs ha utlösts av att landshövdingen i Kalmar mottagit en rapport från en nitisk jägmästare som hävdade att olaglig avverkning ska ha skett och att statsbetjäningen kände sig hotad.
Vad hette jägmästaren?
1 Stenius
X Ölander
2 Eneman
14
”Välkommen till Öland sa Ulme”
Vilken plats tänker du då på?
1 Borgs by
X Eketorp
2 Vedby
15
Källa gamla kyrka byggdes i tre etapper.
Vilket århundrade påbörjades arbetet?
1 1100-talet
X 1200-talet
2 1300-talet
16
”Vackra Karin oss till behag”, en historisk roman om 1600-talets Öland.
Vem är författare till boken?
1 Maria Gustavsdotter
X Sigrid Edsenius
2 Elof Petersson
17
En svensk kung lät anlägga ett schäferi i Ottenby på Öland med importerade får för avel.
Vilken kung var det?
1 Karl X Gustav
X Johan III
2 Gustav Vasa
18
Rödfärg tillverkades på Öland redan i början av 1800-talet.
Var då?
1 Degerhamn
X Borgholm
2 Föra
19
Vilket år startade reggaefestivalen Öland Roots?
1 1999
X 2004
2 2008
20
Bäckahästen är en omdiskuterad skulptur som satts upp i Gärdslösa.
Vem skapade den?
1 Sara Möller
X Annika Grünwald Svensson
2 Pontus Eneros
21
På en öländsk kyrkogård upptäcktes 1956 i marken ett 5,6 meter långt patriarkkors av kalkstensflisor öster om koret.
I vilken socken ligger kyrkogården?
1 Sandby
X Högsrum
2 Högby

Svar på frågorna:

1.    1 Erik Axel Karlfeldt
2.    X att mona
3.    X Lilly
4.    2 Rosenvingad gräshoppa
5.    2 Blå
6.    1 Bredsättra
7.    1 Barbro Danielsson
8.    1 Ringduva
9.    2 Hagman
10.  1 Täpa
11.  1 Stacketorpshuset
12.  X 1997
13.  1 Stenius
14.  X Eketorp
15.  1 1100-hundratalet
16. 2 Elof Petersson
17.  2 Gustav Vasa
18. 1 Degerhamn
19.  X 2004
20.  X Annika Grünwald Svensson
21.  1 Sandby

Resultat:

Antal rätt
21 Långlöt
20 Algutsrum, Vickleby, Sandby-Gårdby, Gärdslösa.
19 Kastlösa, Stenåsa, Torslunda, Öl. Kulturminnesförening.
18 Köping-Egby, Mörbylånga, Resmo, Räpplinge, Smedby, Ås.
17 Alböke, Glömminge, Källa, Löt, N. Möckleby
16 Hulterstad, Högsrum, Persnäs, Runsten, Ventlinge.
15 Böda, Högby, Segerstad.
14 Föra, S. Möckleby
13 Gräsgård

 

Nytt vårdträd planterat

I samband med Öland Spirar passade personalen på Himmelsberga på att plantera ett nytt vårdträd framför Norrgården. Det gamla vårdträdet, en stor alm planterad i slutet av 1950-talet, dog förra året troligen drabbat av almsjukan. Att ha ett vårdträd någonstans framför mangårdsbyggnaden var förr vanligt. Vårdträdet ansågs ge huset lycka och välgång. Trädet skulle skötas väl och vördas. Att skada trädet eller ens bryta löv av det ansågs medföra olycka och sjukdom. De vanligaste vårdträden var olika ädellövträd såsom lind, alm, ask och lönn men kunde också vara olika ”bärande” träd såsom valnöt och kastanj. På Öland kunde man också ha en storvuxen fläder (hylla på öländska) som vårdträd. I trädet bodde ”hyllamor” och henne fick man inte störa för då kunde det gå riktigt illa. En annan funktion hos vårdträdet var att det p g a sin stora krona skyddade de halmtakstäckta uthusen från gnistor från mangårdsbyggnadens skorsten. På Himmelsberga finns vårdträd såväl framför kaffestugan (valnöt) som framför Karl Ols-gården (lönn).

Det träd som nu planterades är ett päronträd av arten Furstligt Grönt Taffelpäron, en sort som härstammar från 1700-talet eller kanske ännu tidigare. Frukten har en gröngul grundfärg med en kraftig brunröd solsida och mognar i mitten av september. Trädet kan bli mycket högt, säkert 10 meter. Trädet har införskaffats från pomolog Sven Plasgårds odling i Vickleby.

En liten skara besökare hade samlats för att bevittna planteringen. Ann-Charlotte Magnusson berättade inlevelsefullt lite om Norrgårdens historia och om vårdträdens betydelse innan Julius Sääf planterade det blommande päronträdet. Nu gäller det att vattna ordentligt så att trädet rotar sig och ger fina skördar om några år.

Julius Sääf och Ann-Charlotte Magnusson planterar

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter