Årsmöte

Ölands Hembygdsförbunds årsmöte kommer att genomföras den 22 april med Källa hembygdsförening som värd. Mötet kommer att genomföras i Källa bygdegård och börjar med gudstjänst i Källa kyrka klockan 12.00.

Kallelse med bilagor är nu utsända till hembygdsförbundets föreningar.

Känner Du Ditt Öland?

Tävlingen genomfördes den 7 november och här kommer frågorna, svaren och resultatet.

1
Är näktergalen kommen i lund
O ja min kund nu börjar Ölands vår!
Vem har skrivit den tonsatta dikten?
1 Erik Axel Karlfeldt
X Erik Johan Stagnelius
2 Sven Erik Sjöholm
2
Vad kallas att lägga löshalm över nocken på ett vasstak?
1 att stävja
X att mona
2 att hangla
3
Den sista ölandshästen, vad hette den?
1 Dagny
X Lilly
2 Blacken
4
Vilken är Ölands landskapsinsekt?
1 Nässelfjäril
X Ekbock
2 Rosenvingad gräshoppa
5
Bergsskrabban som växer på alvaret, vad har den för färg?
1 Gul
X Röd
2 Blå
6
Handelsboden på Himmelsberga flyttades dit 1986. Den hade varit lanthandel i en annan socken tidigare.
Varifrån flyttades den?
1 Bredsättra
X Kastlösa
2 Stenåsa
7
Bertil Palm, den förste intendenten i Ölands Hembygdsförbund porträtterades på 1980-talet. Tavlan hänger på Himmelsberga.
Vad heter konstnären?
1 Barbro Danielsson
X Tage Nilsson
2 Behnn Edvinsson
8
På öländska har man sina egna namn på en del fåglar.
Sjututa, vilken fågel är det?
1 Ringduva
X Kornknarr
2 Trana
9
Fram till brons tillkomst var det färjor som stod för transporten mellan Öland och fastlandet. Färjestaden – Kalmar och Stora Rör – Revsudden.
Vad hette ägaren till Stora Rör-färjorna?
1 Bergman
X Solberg
2 Hagman
10
Det finns ett ytterplagg till den kvinnliga ölandsdräkten.
Vad kallas detta plagg?
1 Täpa
X Pellerin
2 Kasung
11
Husen på Himmelsberga är byggda i skiftesverk alla utom ett.
Vilket?
1 Stacketorpshuset
X Karl-Olsgården
2 Norrgården
12
Vilket år startade Ölands Skördefest?
1 1995
X 1997
2 1999
13
Bödaupproret 1856 sägs ha utlösts av att landshövdingen i Kalmar mottagit en rapport från en nitisk jägmästare som hävdade att olaglig avverkning ska ha skett och att statsbetjäningen kände sig hotad.
Vad hette jägmästaren?
1 Stenius
X Ölander
2 Eneman
14
”Välkommen till Öland sa Ulme”
Vilken plats tänker du då på?
1 Borgs by
X Eketorp
2 Vedby
15
Källa gamla kyrka byggdes i tre etapper.
Vilket århundrade påbörjades arbetet?
1 1100-talet
X 1200-talet
2 1300-talet
16
”Vackra Karin oss till behag”, en historisk roman om 1600-talets Öland.
Vem är författare till boken?
1 Maria Gustavsdotter
X Sigrid Edsenius
2 Elof Petersson
17
En svensk kung lät anlägga ett schäferi i Ottenby på Öland med importerade får för avel.
Vilken kung var det?
1 Karl X Gustav
X Johan III
2 Gustav Vasa
18
Rödfärg tillverkades på Öland redan i början av 1800-talet.
Var då?
1 Degerhamn
X Borgholm
2 Föra
19
Vilket år startade reggaefestivalen Öland Roots?
1 1999
X 2004
2 2008
20
Bäckahästen är en omdiskuterad skulptur som satts upp i Gärdslösa.
Vem skapade den?
1 Sara Möller
X Annika Grünwald Svensson
2 Pontus Eneros
21
På en öländsk kyrkogård upptäcktes 1956 i marken ett 5,6 meter långt patriarkkors av kalkstensflisor öster om koret.
I vilken socken ligger kyrkogården?
1 Sandby
X Högsrum
2 Högby

Svar på frågorna:

1.    1 Erik Axel Karlfeldt
2.    X att mona
3.    X Lilly
4.    2 Rosenvingad gräshoppa
5.    2 Blå
6.    1 Bredsättra
7.    1 Barbro Danielsson
8.    1 Ringduva
9.    2 Hagman
10.  1 Täpa
11.  1 Stacketorpshuset
12.  X 1997
13.  1 Stenius
14.  X Eketorp
15.  1 1100-hundratalet
16. 2 Elof Petersson
17.  2 Gustav Vasa
18. 1 Degerhamn
19.  X 2004
20.  X Annika Grünwald Svensson
21.  1 Sandby

Resultat:

Antal rätt
21 Långlöt
20 Algutsrum, Vickleby, Sandby-Gårdby, Gärdslösa.
19 Kastlösa, Stenåsa, Torslunda, Öl. Kulturminnesförening.
18 Köping-Egby, Mörbylånga, Resmo, Räpplinge, Smedby, Ås.
17 Alböke, Glömminge, Källa, Löt, N. Möckleby
16 Hulterstad, Högsrum, Persnäs, Runsten, Ventlinge.
15 Böda, Högby, Segerstad.
14 Föra, S. Möckleby
13 Gräsgård

 

Nytt vårdträd planterat

I samband med Öland Spirar passade personalen på Himmelsberga på att plantera ett nytt vårdträd framför Norrgården. Det gamla vårdträdet, en stor alm planterad i slutet av 1950-talet, dog förra året troligen drabbat av almsjukan. Att ha ett vårdträd någonstans framför mangårdsbyggnaden var förr vanligt. Vårdträdet ansågs ge huset lycka och välgång. Trädet skulle skötas väl och vördas. Att skada trädet eller ens bryta löv av det ansågs medföra olycka och sjukdom. De vanligaste vårdträden var olika ädellövträd såsom lind, alm, ask och lönn men kunde också vara olika ”bärande” träd såsom valnöt och kastanj. På Öland kunde man också ha en storvuxen fläder (hylla på öländska) som vårdträd. I trädet bodde ”hyllamor” och henne fick man inte störa för då kunde det gå riktigt illa. En annan funktion hos vårdträdet var att det p g a sin stora krona skyddade de halmtakstäckta uthusen från gnistor från mangårdsbyggnadens skorsten. På Himmelsberga finns vårdträd såväl framför kaffestugan (valnöt) som framför Karl Ols-gården (lönn).

Det träd som nu planterades är ett päronträd av arten Furstligt Grönt Taffelpäron, en sort som härstammar från 1700-talet eller kanske ännu tidigare. Frukten har en gröngul grundfärg med en kraftig brunröd solsida och mognar i mitten av september. Trädet kan bli mycket högt, säkert 10 meter. Trädet har införskaffats från pomolog Sven Plasgårds odling i Vickleby.

En liten skara besökare hade samlats för att bevittna planteringen. Ann-Charlotte Magnusson berättade inlevelsefullt lite om Norrgårdens historia och om vårdträdens betydelse innan Julius Sääf planterade det blommande päronträdet. Nu gäller det att vattna ordentligt så att trädet rotar sig och ger fina skördar om några år.

Julius Sääf och Ann-Charlotte Magnusson planterar

Årsmöte 2017

Hembygdsförbundets årsmöte genomfördes den 23 april med Sandby-Gårdby Hembygdsförening som arrangör. Deltagarna samlades i Sandby kyrka, där förre kantorn Alf Ohlsson informerade om kyrkans historia och spelade ett stycke på orgeln. Ute på kyrkogården finns några minnesmärken, bl a två runstenar som omnämns i Linnés öländska resa från 1741. Alf Ohlsson informerade också om andra minnesmärken på kyrkogården. Hembygdsföreningens arkivarie och tidigare ordförande under många år Per-Åke Johansson berättade om hembygdsstugan och deltagarna fick göra ett besök också där.

Alf Ohlsson informerar om kyrkan

Deltagarna förflyttade sig sedan till bygdegården Sandgårdsborg, där föreningens ordförande Pelle Berglund hälsade välkommen och informerade om föreningens 60-åriga historia.

Förhandlingarna leddes av Mörbylångas kommunalråd Henrik Yngvesson medan Elisabet Engqvist från Mörbylånga traditionsenligt stod för protokollet. Carl Malgerud föredrog såväl verksamhetsberättelsen som bokslutet för 2016. En stor mängd trevliga aktiviteter hade genomförts och bokslutet visade glädjande nog ett bättre resultat än föregående år. Alla dokument lades med godkännande till handlingarna. Valberedningen hade haft ett lätt arbete inför årsmötet. Ingen av dem som var i tur att avgå ut styrelsen hade avsagt sig uppdraget, varför alla valdes om. Det enda som blev nytt var valberedningen, eftersom alla tidigare ledamöter ville lämna. Nya i valberedningen blev Stig Bertilsson, Alböke, sammankallande, Elisabet Grahn, Långlöt, och Irene Larsson, Segerstad.

Förbundets nya verksamhetschef Julius Sääf redogjorde för verksamhetsplan och budget, vilka båda godkändes av årsmötet.

Torslunda Hembygdsförening hade lämnat in en motion, som gick ut på att förbättra samarbetet mellan hembygdsföreningarna och förbundet och Karl-Oskar Erlandsson redogjorde för tankarna bakom denna. Årsmötet biföll motionen till största delen men hade i någon del en annan uppfattning.

Årsmötet avslutades med att alla sjöng Ölandssången. Avgående ledamöterna i valberedningen Åke Nilsson och Göran Lundquist avtackades med varsin vacker blomsterbukett.  Sedan serverades traditionsenligt öländska kroppkakor med tillbehör, kaffe och kaka.

Carl Malgerud går igenom bokslutet. Vid bordet vice ordförande Pelle Berglund, ordförande Henrik Yngvesson och sekreterare Elisabet Engqvist

 

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter