Övriga förtroendevalda och kommittéer


Ombud till Kretsens årsmöte 2018

Ordinarie: Eva o Ingemar Johansson, Wanja o Erling Larsson, Ann-Britt o Bengt Johansson

Ersättare: Karl-Åke o Ingrid Karlsson, Hjördis Abrahamsson, Gunvor Johansson, Brita Johansson, Inger Svensson

Revisorer
Gunvor Holmström, Tommy Johansson
suppleant: Eva-Marie Bylander

Tillsyningsmän
Boastigen och Pukasjöhult 
Karl-Åke Karlsson, Peter Karlsson
Skvaltkvarnen
Lars-Bertil Larsson, Karl-Erik Andersson, Mikael Nilsson
Rosensparrestenen  
Inga-Lill Nilsson
Kogstorps linbasta
Krister Karlsson, Anders Johansson
Okome kvarn och museum
Ingvar Karlsson, Sven-Bertil Carlsson
Arkivansvarig
Werner Karlsson, Karl-Erik Andersson

Byombud
Okome
Ingemar Johansson, Mona Larsson, Göran Karlsson, Signe Dahlberg-Persson,
Eva Nilsson, Arne Brolin / Gunnar Johansson, Camilla Larsson
Köinge
Kenneth Thorsson, Maritha Nilsson, Ann-Britt Johansson, Wanja Larsson, Stellan Johansson
Svartrå
Brita Johansson, Inger Andersson, Berit o Bo Engman

Kommittéer:
Frågesporten
Styrelsen

Julagillet:
Linda o Kjell Persson, Lisbeth Sandberg o Lennart Karlsson, Inga-Lill Nilsson

Torp
Okome
Göran Karlsson, Uno Carlsson, Hans Augustsson
Köinge
Kenneth Thorsson, Wanja Larsson, Lena Berglund
Svartrå
Brita Johansson, Lars-Olof Larsson, Mats Winbro

Valberedning:

Inga Andersson, Tommy Holmström och Inga-Lill Nilsson sammankallande

Förening:

Okome-Köinge-Svartrå Hembygdsförening

Ändrad av: Okome-Köinge-Svartrå Hembygdsförening (2018-11-14 15:32:35) Kontakta föreningen
Skapad av: Okome-Köinge-Svartrå Hembygdsförening (2015-03-24 22:13:35) Kontakta föreningen