Vår förening


ÖJA HEMBYGDSFÖRENING

Öja hembygdsförening bildades den 31 augusti 1937 på initiativ av dåvarande komministern i församlingen, Erik Kvillner, kantorn och läraren Albert Nilsson och fabrikören Gustav Hallberg. Vid sammanträde den 24 september samma år utsågs en styrelse bestående av de tre nämnda samt bruksägaren Arvid Myhrman och snickaren Aldo Nilsson.
Föreningens syfte skulle vara att väcka och upprätthålla intresset för gångna tiders förhållande i Öja socken genom att ta tillvara, vårda och beskriva allt som kan förmedla kunskap om bygden till framtida generationer. Föreningen påtog sig också uppgiften att bevara och vårda socknens äldsta skolbyggnad, Falkabacken i Öja by, från början en soldatstuga, vilken användes som läsestuga under slutet av 1800-talet.

Tanken att åstadkomma en hembygdsgård i Öja uppkom redan vid föreningens start. Frågan behandlades vid upprepande tillfällen under hela 1940- och 1950-talen, men avgjordes först 1962, då föreningen - efter uthålligt arbete av bland andra dåvarande ordföranden Emil Siwertsson - köpte den nuvarande fastigheten Harekullen 1:7. En nödvändig renovering möjliggjordes genom en generös gåva på 100 000 kronor från systrarna Ester och Anna Karlsson, Ellanda Västregård. Invigningen av hembygdsgården kunde ske 16 augusti 1970.

Idag rymmer hembygdsgården - utöver traditionella samlingar - ett leksaksmuseum, minnesrum över författaren och nobelpristagaren Pär Lagerkvist och en minnesutställning över Gransholms pappersbruk. Mer om detta på annan plats.

Hembygdsgården kan besökas i samband med våra olika återkommande arrangemang eller efter särskild överenskommelse med någon styrelseledamot eller via [email protected]

Editerad av: Ola Aronsson (2018-11-21 16:14:03)