Gårds- och torpcirkeln


Gårds- och torpcirkeln träffades alltid första onsdagen i månaden, från april t o m september, kl 17.00 vid Västermo Bygdegård.  Cirkeln var öppen för alla, såväl medlemmar som övriga intresserade.

Det var onsdagen den 2:a juni 2010 som dessa glada deltagare märkte ut de båda torpen Stora och Lilla Bråten i norra Västermo. Observera den enorma sälgen som växer inne i grunden.


Fr v Arne Axelsson, Jan Axelsson, Ann-Marie Rubin, Maj Johansson, Stig Andersson, Sven Karlsson, Gunnar Andersson, Kent Danielsson, markägaren Lars Andersson, Tovhulta och K-G Jonsson.
Cirkelledaren Carl-Olov Andersson sitter behagligt i gröngräset. På bilden saknas Sune Andersson som var med i övrigt.

Vid cirkelns excursioner i skog och mark händer det att man upptäcker mer intressant än bara husgrunder. Som här på bilden ett mycket vackert gränsröse mitt ute i skogen. Det måste ha varit en mycket nitisk lantmätare som såg till att denna gränsmarkering skulle bli bestående för evärdliga tider. I dag har man varken tid eller råd att göra något liknande. Ett rör i marken, gärna en sten eller allra bäst i berget får räcka.


Här är det Elof Gustavsson, Konungsö, som beundrar den fina gränsmarkeringen. Enligt hans åsikt bör det vara en hörnmarkering som berör flera fastigheter,
eftersom den är så rejält gjord.


Nästa bild är från 2012 när fem tappra torpletare efter mycken möda fann grunden till torpet Trindmyr i Västermo.
Fr v Elof Gustavsson, Ann-Marie Rubin, Karl-Olof Andersson och Monica Rinne

I år (2014), ska vi se till att samtliga soldattorp i både Öja och Västermo blir skyltade och inmätta med GPS.

Nedan är det soldattorpet i Svartingstorp som haft besök av deltagarna i Gårds- och Torpcirkeln.
Fr v Stig Wiklund, Lars Andersson, Christina Andersson, cirkelledaren Karl-Olov Andersson, Gerd Hall, Gunnar Andersson, Maj Johansson, Elof Gustavsson och Bertil Hall.


Sista soldattorpet som skyltades 2014 var ett av Böcklinges soldattorp.
Trots ihållande regn den kvällen var det ett glatt gäng som satte upp skylten. Fr. v: Lars Andersson, Bertil Hall, cirkelledaren Karl-Olov Andersson, Monica Rinne, Elof Gustavsson, Gerd Hall, Gunnar Andersson, Jan Axelsson och Stig Wiklund.  

 

 

Förening:

Öja-Västermo Hembygdsförening

Skapad av: (2013-01-12 16:10:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: Öja-Västermo Hembygdsförening (2019-01-20 11:20:12) Kontakta föreningen