Funktionärer


Styrelsemedlemmar för verksamhetsåret 2018 t o m årsmötet 2019
Ordförande
Christina Andersson, Tveta Stensholm, 016 - 641 27, 070 - 576 41 27
Vice ordförande
Stefan Wistrand, Bondeka, Sjöstugan, 016 - 640 98
Sekreterare
Barbro Gustavsson, Sjöfallet, 070 - 580 54 58
Kassör
Aina Victorsson, Malmberga, 016 - 611 37
Övriga ledamöter
Tord Cederlöf, Hälltorp, 016 - 620 05
Anita Forsberg, Berga Furuliden, 016 - 35 60 65
Gunnel Pettersson, Stora Sundby, 073 - 5213889
Lydia Persson, Stenbäcken, 070 - 273 92 72
Matilda Andersson Frisk, Eskilstuna, 072 - 172 31 59
Revisorer
Leif Andersson, Malmberga, 016 - 612 39
Carina Larsson, Häggbergshagen, 070 - 449 92 24
Valberedning
Ing-Britt Andersson, Konungsö, 016 - 611 15
Helena Hall Blixt, Öja Husby , 072 – 526 41 12
Annette Karlsson, Centrumvägen, 016 - 624 33

Editerad av: Barbro Gustavsson (2019-03-05 11:53:18)