Torpgrunden


Torpgrunden är Öja-Västermo hembygdsförenings egen tidskrift

Torpgrunden utkommer fyra gånger per år och den är nu inne på sin 25:e årgång.
Vår lilla tidskrift har väckt uppskattning och vi kommer att fortsätta att skriva om folk
och företag i bygden. Vi kommer också att fortsätta blanda gammalt och nytt i innehållet.

Nummer 1/2019 av Torpgrunden utkommer i mars övriga i juni, september och december.

Du som har något intressant att berätta, hör gärna av dig så kan vi diskutera eventuell 
publicering i tidskriften.

Vi kommer även i fortsättningen ha en konfirmationsbild på mittuppslaget.
Här vill vi ha hjälp från läsekretsen så vi i vartannat nummer kan ha en konfirmationsbild
från Öja, och i vartannat en bild från Västermo.

I nr 1, 2010 var en bild från Västermo, i nummer 2 var en bild från Öja, och i nummer 3
följdriktigt en bild från Västermo igen. Vi efterlyser fortfarande konfirmationsbilder,
särskilt från Öja.

Ansvarig utgivare:
Christina Andersson   070 - 576 41 27
Redaktör:
Kjell Nylund

Förening:

Öja-Västermo Hembygdsförening

Skapad av: Barbro Gustavsson (2012-08-31 12:19:37) Kontakta föreningen
Ändrad av: Öja-Västermo Hembygdsförening (2022-06-22 12:07:47) Kontakta föreningen