Medlemskap


Du, som ännu inte är medlem men vill bli det, kontakta:

Christina   016 - 641 27, 070 - 576 41 27
Aina   016 - 611 37, 076 - 948 22 77

Årsavgiften 150 kr/person och för
maka/make, sambo är avgiften 100 kr

Editerad av: Barbro Gustavsson (2019-01-18 14:01:54)