Välkommen till Öja-Västermo…

Välkommen till
Öja-Västermo Hembygds-
förenings
hemsida!

Öja-Västermo Hembygdsförening grundades år 1988 och idag har föreningen nästan 500 medlemmar. Öja-Västermo ligger i Eskilstuna kommun. Vår tätort Alberga ligger c:a 2,5 mil sydväst om Eskilstuna kommuns centrum, här finns bensinmack, dagligvaruhandel, kiosk och liten restaurang. Det finns också skola, äldreboende, hyreshus mm. Öja-Västermo Hembygdsförening utnyttjar mest Västermo Bygdegård för evenemang och möten, se Anslagstavlan. Torpgrunden är föreningens egen tidskrift utkommer 4 ggr per år, se Torpgrunden.

Vill du bli medlem: Årsavgiften är 150 kr per person och år. För maka/make/sambo är avgiften endast 100 kr, se Medlemskap.
Kontakta oss gärna om du vill bli medlem eller har synpunkter och förslag
på vår verksamhet, se Kontakta oss!

Hör gärna av dig med ett mail  om du har synpunkter på vår hemsida. Klicka här!
Hitta aktivitet

Inga aktiviteter