Gåvo & Minnesfonden


.

Hembygdsföreningens minnesfond finns om ni vill hedra någons minne. Kontakta Calle Blombergsson, 0640-302 50, [email protected] och berätta vad som ska stå i minnes­bladet. Sätt sedan in pengarna på bankgironummer 5017-7187 och uppge vems minne insättningen avser.

Editerad av: Kjell-Erik Jonasson (2019-02-18 08:32:20)