Årsmöte Offerdals hembygdsförening

Årsmöte Offerdals hembygdsförening

2 december kl. 19 Sockenstugan i Ede

Sedvanliga årsmötesförhandlingar 

Fika.

/ Styrelsen


Editerad av: Kjell-Erik Jonasson (2019-11-18 21:38:19)