Årsmöte

Förslag till dagordning årsmöte

2020-05-12

§1       Årsmötet öppnas

§2      Parentation avlidna medlemmar under det senaste året

§3      Val av ordförande och sekreterare för mötet

§4      Val av 2 protokolljusterare för mötet

§5      Fastställande av dagordning

§6      Har mötet utlysts stadgenligt
§7     a)      Årsberättelse för år 2020
         b)      Årsberättelsens godkännande

§8     a)      Ekonomisk berättelse för år 2020
         b)      Ekonomiska berättelsens godkännande.

§9     a)      Revisorernas berättelse för år 2020 

         b)     Godkännande av revisorernas berättelse.

§10     Ansvarsfrihet för styrelsen
    
§11  a)       Val av ledamöter i styrelsen (mandattid 2 år) 
                  ( 1 år kvar  Margareta Ström, Lars-Göran Bonander, Margot Petterson, Åke Johansson)

        b)      Val av ordförande (mandattid 1 år)

        c)      Val av 3 ersättare i styrelsen (mandattid 1 år)

        d)      Val av adjungerande ledamöter

§12            Val av 2 revisorer samt en ersättare 

§13            Val av 3 ledamöter till valberedningen 

§14            Val av 3 lotteri/ tillståndaansvariga 

§15            Val av 3 runstensfaddrar
                  Tommy Stålknapp               Röda Kroa och Ödeshögs Kyrka
                  Lennart Kroon                     Dalbobeta
                  Arne Syren                          Häggestad

   
§16.        Val av 3 till kommitté till Hässlevadet Johan Gustafsson, Leif Rosenqvist, Gunbritt                             Gomér

§17        Föreningens verksamhetsplan/ budget för år 2020

§18        Övriga frågor

§19        Årsmötet avslutas   


Förening:

Ödeshögs Hembygdsförening

Ändrad av: Johan Gustafsson (2021-05-03 19:01:34) Kontakta föreningen
Skapad av: Johan Gustafsson (2021-05-03 19:00:52) Kontakta föreningen