Logårdens museum


I Odensåkers hembygdsgård, Logården finns ett lantbruksmuseum i entréplan, med rubriken ”från sådd till skörd” samt ett föremålsmuseum på andra våningen. Sammantaget benämner vi alltsammans som ett lanbruks.- och bygdemuseum.
Museet är indelat i olika miljöer, bl. a. ullberedning, vävning, tvätt, kök, skomakeri och snickeri. De flesta av utställningsobjekten har brukats eller har anknytning till bygden. En del föremål har skänkts av utomstående personer och har av föreningen tacksamt tagits emot med avsikt att ge en helhetsbild i museet.
Alla föremål är försedda med namnskyltar.
Där finns även en stor skalenlig modell som färdigställts av föreningens medlemmar som visar Odensåkers kyrkby från tiden före laga skiftet.
En sedan hösten 2018 iordninggjord del också på andra våning i lokalen finns en stor samling med kaffeporslin utställd tillsammans med ett antal husmodeller tillverkade av framlidne Ivar Walldén. Husmodellerna är utställda som lån från Vadsbo museum i Mariestad och är inte i föreningens ägo.     

Välkomna att uppleva en svunnen tid i vår svenska historia.
OBS! Trappan upp och andra våningsplanet är inte handikappanpassad.

Kontaktpersoner för museet är:
Om ingen svarar i hembygdsgården ring i första hand
Berit Tomasson tel. 0704 400058 eller
Siv Handfast 0500 442023 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 
 

Editerad av: Jan-Olof Berglund (2019-02-18 17:44:07)