Urmakeriet i Tidavad


Urmakarmuséet i Tidavad

Odensåkers Hembygdsförening är sedan 1990 ägare till fastigheten i Tidavad där urmakare Karl Johansson under många år drev ett urmakeri. Karl kallades också urfabrikör då han tillverkade åtskilliga urverk på egen hand.
Karl Johansson föddes 1898 i Undenäs, föräldrarna var sysselsatta inom jordbruket bl.a. som torpare. Detta intresserade inte Karl utan han började som urmakarlärling i Skövde. Efter detta startade Karl egen verksamhet och var förutom under sin lärlingstid helt självlärd som urmakare. Utrustning, maskiner och andra verktyg som saknades tillverkade han själv, bl.a. en delningsapparat för att tillverka kugghjul till urverk som han reparerade. De sista 10 åren reparerade han bara stora klockor för att helt sluta 1981.Det är många bybor i Tidavad som kommer ihåg när flitens lampa lyste över Karls arbetsbord långt in på nätterna.
Karl var också en hängiven radioamatör och hade en ansenlig kortvågsradioutrustning på ovanvåningen i huset. Det finns åtskilliga bevis om hans sändningar över världen. Under andra världskriget var han en mycket aktiv radioamatör. Han fick då sin radioutrustning beslagtagen av myndigheterna men startade ett nytt radiobygge direkt efter beslaget och byggde själv ihop en ny utrusning, kraftfullare och med mer finesser än den gamla.
I maj 1987 avled Karl Johansson i en ålder av 89 år. Karl levde som ungkarl hela sitt liv och hade inga efterlevande nära släktingar. Arvsfonden tog hand om hela kvarlåtenskapen.I helt orört skick stod hans stuga med hela hans livsverk, urmakerimaskiner, verktyg, instrument, reservdelar, klockor samt hela hans amatörradioutrustning. Förutom detta var det i övrigt inte mycket annat än vad han behövde för livets uppehälle.
Hembygdsföreningen beslutade att försöka bevara detta på något sätt. I juni 1987 ansökte föreningen om att få överta hela fastigheten med inventarier samt 200 000 kr av efterlämnat kapital. Efter 3 ½ års väntan och efter åtskilliga skrivelser och kontakter beslutade kammarkollegiet att bifalla ansökan. Hembygdsföreningen fick överta fastigheten, lösöret och 100 000 kr. av efterlämnat kapital.Ett ALU-lag hjälpte till med katalogisering av alla inventarier och huset hålls nu sedan flera år öppet för allmänheten. Det är många människor som besökt museet och imponerats av den enorma kunskap och äkta hantverkskänsla som Karl Johansson besatt.

Image

Beskrivning: Urmakeriet

Image

Beskrivning: Urmakeriet

 

Editerad av: Jan-Olof Berglund (2019-01-30 14:23:28)