Information om medverkan i förstudien om LOVG, Landskapsobservatorium Västra Götaland

Tisdagen 19/11 kl. 18.30 kommer Anders Nilsson med kollegor från Västarvet att informera om vad vår medverkan i förstudien förväntas innebära.
Alla intresserade av bygdens historia och framtid är välkomna!
Styrelsen, valberedningen, arbetsgrupperna för Logården, torp- och bebyggelsefotogrupperna och lekplatsgruppen är särskilt angeläget att så många som möjligt deltar!

Alla intresserade är Välkomna!  


Editerad av: Jan-Olof Berglund (2019-12-08 17:35:59)