Lägeinfo. om medverkan i förstudien om LOVG, Landskapsobservatorium Västra Götaland

"Hembygden i landskapet"
är rubriken av delprojektet som berör hembygdsrörelsen i det större LOVG, (Landskapsobservatorium Västra Götaland).
En mindre arbetsgrupp är igång med föreningens dokumentation och beskrivning av dåtid, (före 1950), nutid, (efter 1950 till nu) och ett önskat eller förväntat framtidsperspektiv.
För en framtidsbild kommer årsklasserna 4-5 vid Tidavads skola att spela en central roll.

Vid senhöstens info.möten var det tänkt att engagera ett flertal arbetsgrupper för att få ett brett deltagande. Vi har fått skjuta de grupparbeten till senare i höst beroende på att Odensåkers hbf. tillsammans med ytterligare 3 föreningar kommer att skapa en förlaga med befintligt och lättillgängligt material som ska utgöra det "goda exemplet" för efterföljande föreningar.

Mer info. vid årsmötet 26/3!  


Editerad av: Jan-Olof Berglund (2020-04-23 18:31:55)