Avverkning i reservatet

För information till medlemmar och intresserade av reservatet i Odensåker!

Länsstyrelsen genomför ytterligare en avverkning i granskogsområdet i den nordvästra delen av reservatet, (mot bron över Tidan). Den första avverkningen var inte tillräcklig utan denna gången tas allt gran bort. Det är av helt akuta skäl och inget som har planerats.
Orsaken är att granbarkborren har fått fäste i området och om inte detta görs kommer troligen hela granskogsområdet att dö ut inom kort. 


Editerad av: Jan-Olof Berglund (2019-12-08 17:37:12)