Om oss

Odensåkers Hembygdsförening bildades 1977 och verksamheten dedrivs i gamla Odensåkers pastorat d.v.s. socknarna Odensåker, Tidavad och Låstad. Binneberg tillhörde Odensåker men omfördelades vid kommunändringarna i början på 1960-talet och tillhör numera Värings pastorat. Föreningen har över 400 medlemmar. Föreningen förvaltar den enastående klockaregården Klockarbolet med byggnader från 1600-och 1700-talen. Gården förklarades...

Läs mer >

Tipspromenad i Odensåker 2021-04-18

Svar på frågorna och vinnarna finns i det bifogade dokumentet här, (pdf-fil)

Tipspromenad Tidavad 2021-04-11

Svar på frågorna och vinnarna finns i det bifogade dokumentet här. (pdf-fil)

Tipspromenad Låstad 2021-04-02

Svar på frågorna och vinnarna finns i det bifogade dokumentet här. (pdf-fil)

Årsmöte 2021, tisdag 8 juni 18.30 i Logården.

P.g.a. läget med pandemin förläggs årsmötet till ett senare datum med förhoppning att restriktionerna då tillåter att fler personer träffas. Alternativen är att vid bra väder träffas utomhus, vid sämre väderlek finns logen som rymmer ganska många och kan iordningställas på ett Coronasäkert sätt om mötet inte kan hållas inne i Logården.

Lägeinfo. om medverkan i förstudien om LOVG, Landskapsobservatorium Västra Götaland

"Hembygden i landskapet"
är rubriken av delprojektet som berör hembygdsrörelsen i det större LOVG, (Landskapsobservatorium Västra Götaland).
En mindre arbetsgrupp är igång med föreningens dokumentation och beskrivning av dåtid, (före 1950), nutid, (efter 1950 till nu) och ett önskat eller förväntat framtidsperspektiv.
För en framtidsbild kommer årsklasserna 4-5 vid Tidavads...

Läs mer >

Avverkning i reservatet

För information till medlemmar och intresserade av reservatet i Odensåker!

Länsstyrelsen har genomfört ytterligare en avverkning i granskogsområdet i den nordvästra delen av reservatet, (mot bron över Tidan). Den första avverkningen var inte tillräcklig utan nu avverkades hela granbeståndet. Det var av helt akuta skäl och inget som har planerats.
Orsaken är att...

Läs mer >

Gamla fågeltornet avstängt!

Länsstyrelsen har valt att stänga Gamla fågeltornet i den södra delen av naturreservatet Logården.
Länsstyrelsen gör bedömningen att tornet inte längre är säkert eller lämpligt att beträda för besökare.
Men gå gärna ut på spången till plattformen vid tornet och njut av fågelsången och närheten till naturen.
Länsstyrelsen förvarnar dock...

Läs mer >

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]