Om oss

Ödenäs hembygdsförening bildades 1970 för att värna om vår hembygd och dess traditioner. Vi har ett arbetslivsmuseum för att bevara kunskapen om vårt alldeles specifika hantverk Bastabinne. Att slöjda, slå med lie, blôsagång, påskeld hör till våra stående inslag bland föreningens aktiviteter.