Centrum för bastabinne


                                                

 Centrum för bastabinne  Här kan du besöka museet.

Lyssna här när Elever gjorde intervjuer och berättade om bastabinne  

Ödenäs skola och Ödenäs hembygdsförening samarbetade i ett projekt inom Kultur i skolan, genom Älvsborgs län, läsåret 1987-88. Själva arbetet med radio - där höll Tommy Grapenholm i trådarna.

Centrum för Bastabinne så kallas vårt museum. Det är inte stort men innehållsrikt. Museet vill visa omfattningen, betydelsen, tekniken, föremålen, spridningen och handeln av bastabinnet. Denna forntida teknik som utgår från människans kunskaper och naturens möjligheter. 
Bastabinne är den dialektala benämningen på vårt hantverk. Bindning med bast. Men här handlar det inte om bast. Egentligen är det tunna, tunna spånor av gran eller fur, kallas träbast för att skiljas från lindbast. Bastabinne är ett forntida hantverk som fortfarande är levande i Ödenäs. Det man främst tillverkat är sillakassar, halvrunda små mattor, fiskmjärdar, flottlinor och rep. I mitten av 1800-talet var fiskkassarna bland de främsta exportartiklarna från Göteborgs hamn
År 2004 ansökte vi om pengar för att bygga upp ett museum över Ödenäs alldeles specifika hantverk. Bastabinne. Ödenäs Hembygdsförening beviljades 400 000 kr från Stiftelsen framtidens kultur. Det var statliga pengar som fanns för kulturella ändamå. Pengar som härörde från nedlagda AP-fonder. Vi beviljades också ett anslag om 50 000 kr från Alingsås Sparbank.Detta gjorde det möjligt för föreningen att anställa Kersti Ingeborn på 80% för att arbeta med museet ett helt år. Ingrid Andreasson arbetade med museet 20% samtidigt. Kersti är museiman och har skrivit sin avhandling vid Stockholms universitet om Bastabinne i Ödenäs. Den finns publicerad i Västergötlands fornminnesförenings årsskrift 1986. Ingrid har utvecklat hantverket bastabinne  där hon kombinerar den urgamla tekniken med andra tekniker, och material.
Museet är inrymt i Lagårn, vår föreningslokal som tidigare var den så kallade Skollagårn. Den brukades av byns skollärare som bodde i skolan. Det fanns stall för kyrkbesökares hästar. Hembygdsföreningen renoverade Lagårn grundligt till lämpliga lokaler för föreningens behov. Rumsindelning och gamla timmerväggar sparades. Lokalerna invigdes 1983. Centrum för Bastabinne invigdes i januari 2006. 

Isof, Institutet för språk- och folkminnen sammanställer Levande kulturarv Klicka här för att se vad det står om bastabinne.
Centrum för bastabinne är också ett Arbetslivsmuseum.  Här kan du läsa om vad det är
Ingrid visar bastabinne. Finns på youtube

Litteraturtips:
Granlund, John: Lindbast och träbast, en studie i material och teknik. Folkliv 1943
Modéer, Ivar: Öländskt tallrepslageri. Fataburen 1928
Olofsson, Ossian: Rep av trä och näver. Norrbotten 1936-38
Svensson, Nils-Ivan: Yrkesskolorna. Svensk bygd och folkkultur III, 1947
Ingeborn, Kersti: Bastabinne i Ödenäs. Träsom tillgång. Västergötlands fornminnesförenings årsskrift 1986.
Ingeborn, Kersti: Hembygdsföreningens kulturella roll. Specialarbete, Högskolan i Borås 1990.
Hellström, Lena: Tråden den sköra. 2007.

Museet är öppet efter överenskommelse.
Välkomna!


 

  

 
 
 
 

 

Förening:

Ödenäs Hembygdsförening

Skapad av: (2013-07-22 11:15:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ödenäs Hembygdsförening (2024-03-27 08:56:39) Kontakta föreningen