Om oss

Föreningens uppgift enligt stadgarna är att väcka hembygdsintresset, verka för bevarande av miljöns kulturhistoriska minnen och för framtiden arbeta för att belysa de många aspekterna på traktens kulturhistoria. Skyddande av naturminnesmärken och landskapsvård ingår i arbetsuppgifterna.

Information om Öckerö hembygdsförening

Föreningen bildades 1962 vid ett möte i Öckerö kommunhus. Hembygdsgårdarna är belägna vid Öckerö gamla kyrka längs Bygdevägen på Öckerö och omfattar fyra boningshus, en handelsbod, ladugård, potatiskällare, spruthus, garage, tvättebod, Tönns-Annas (samlingslokal), Olles-Annas sjapp, hönsgård och sjöbod. Samlingarna visas lördagar sommartid. För bussresor, skolklasser och grupper kan visning anordnas även andra tider efter  överenskommelse per telefon till Tönns-Annas (031-96 22 47).

Huset närmast gamla kyrkan är Svens Andreases. Här bodde Andreas Utbult till 1893 och hustrun Albertina till 1921. Andreas’ far hette Sven och Svens far hette också Andreas, därav namnet på huset. De var fiskare men hade också en gård som gått i arv i samma släkt sedan 1600-talet. Dessförinnan var det kyrkoherde Nils Pedersen som ägde gården. I början av 1700-talet var Per Jacobsson Nordtman ägare till gården samtidigt som han under krigsåren också tjänstgjorde i flottan som löjtnant och kaparkapten. År 1717 blev huset nedbränt och skövlat som en hämndåtgärd från den norske sjöhjälten Tordenskiold. Men Per lät bygga upp huset igen och då var det större än det nuvarande. Gården omfattade halva Öckerö och ägde ett tjugotal nötkreatur. Huset inrymmer idag ett komplett bohag med textilier och handarbeten från svunna epoker och ett rum med båtmodeller.

Nästa hus, Soffis, inrymmer idag en handelsbod med inventarier från gamla affärer på Öckerö. Här bodde änkan Sofia fram till 1919. Hennes man och ende son, som var fiskare, drunknade 1870 respektive 1887. Huset var då i mycket dåligt skick men släkt och vänner hjälpte henne att bygga detta lilla hus med ett rum och kök.

Petters Sanders är en liten fiskarstuga byggd omkring 1875 för Alexander Pettersson, kallad Petters Sanders, född i Öckerö Norgård 1842, död 1929, och Petronella, kallad Nelli, som var född 1842 och dog 1921. Under 1930 – 1940-talen fanns en kortvaruaffär i ett av rummen. Dörren på baksidan av huset gick till affären. Numera används huset som bakstuga.

Längre in i byn ligger Hildas. Hilda Bengtsson bodde här till 1955. Hennes förfäder hade bott i huset i ett par hundra år. De hade en gård men var också fiskare. När Hildas far Sven Bengtsson dog 1898 fortsatte hans fru Helena att bruka gården tillsammans med döttrarna Hilda och Selma, som då var 16 och 14 år gamla. Huset är byggt i mitten av 1700-talet och bara lite ändrat. Taket i rummen kan vara höjt ett tiotal centimeter och ett trägolv har lagts in i köket, där det tidigare var jord/stengolv. Det mesta i huset står som Hilda lämnade det. På andra våningen finns en del redskap för fiske och hushåll och många kläder. De väggfasta sängarna är kvar men taket i rummet är gjort på 1960-talet.

Längst in utefter Bygdevägen finns Bettis. Elisabeth, kallad Betti, var född 1843 och dog 1934. Hon och Johannes, som föddes 1846 och dog 1930, bodde här med sin familj. Huset är byggt omkring 1820 som en liten enkelstuga. Johannes och Betti byggde om det till det nuvarande dubbelhuset 1881. År 1991 skänktes huset till hembygdsföreningen av ägaren Marita Larsson. Det flyttades då cirka 40 meter till nuvarande plats, där det reparerades och gjordes i ordning.

Inom hembygdsföreningens område finns också Olles-Annas sjapp, hitflyttat från badplatsen Hjällvik, en ladugård med mängder av redskap för jordbruk, snickeri och fiske och med ett inhyst radiomuseum, en skolsal och en skomakarverkstad. Sjöboden Najaden, en tvättebod, en jordkällare och garage kompletterar byggnaderna. Djurlivet representeras av en hönsgård med gamla hönsraser.

På hembygdsgården anordnas många årliga aktiviteter. Varje 6 juni firas Sveriges nationaldag med fanborg, musik, sång och högtidstal. Midsommarafton dansas det kring majstången och midsommardagen firas friluftsgudstjänst i trädgården. Hembygdens Dag uppmärksammas varje sommar och under juli är det musikföreställningar och kaffeservering. En julmarknad hålls i december varje år. Alla intäkter går till hembygdsgårdens underhåll. Föreningens målsättning är att leva upp till den devis som formulerades vid föreningens bildande 29 juni 1962: ”Den tid kan komma då allt guld ej räcker att forma bilden av en svunnen tid”. Verksamheten är till stor del uppbyggd kring den nybyggda samlingssalen Tönns-Annas, som används som föreningens bas och som kan hyras även av icke medlemmar. Huset utnyttjas ofta i samband med de bussresor, som föreningen och bland annat kryssningsfartyg till Göteborg samarbetar kring.

Föreningens bankgironummer är 5596-3136 och swishnumret är 123 335 13 35.