Vi fyller 100 år!

Ockelbo hembygdsförening bildades den 20 mars 1921. Den dåvarande provinsialläkaren Dr Edgar Wikner bjöd in några intresserade till ett möte i Ockelbo kommunsal och där konstituerades hembygdsföreningen.


Editerad av: Catharina Wickström (2021-04-28 07:42:20)