Hembygdsdag & Pål-Andersstämma 16/7

Den 16 juli öppnar vi Pålsgården för besökare kl 11:00. Under dagen håller vi öppet i Lanthandelsmuseet, Pålsgården, och Soldattorpet. Lokala entreprenörer visar och säljer produkter med anknytning till platsen. Smeden Kent Söderström håller fyr och smider i den lilla gårdssmedjan. Vi bakar och säljer bröd i den vedeldade bakugnen...

Läs mer >

Gemensam äng

Vi har inlett ett samarbete med Naturskyddsföreningen, Eko-torget och Kolonilottsföreningen för att anlägga en gemensam äng vid hembygdsgården. Tanken är att göra en insats för biologisk mångfald, men också att informera, inspirera och lära ut om traditionell ängsskötsel på gammaldags vis. Vi har valt ut en bit mark i slänten ner mot äldreboendet Bysjöstrand, till.

Läs mer >

Teater i sommar


I sommar kommer Ockelbo Amatörteaterförening till Pålsgården och ger   
lustspelet "Det hände sig vid en mjölkpall". 
Repetitionerna pågår just nu för fullt.

Föreställning söndag 14/8 kl 15.00 på Pålsgården

Varmt välkomna!

Föreningen 100 år 2021!

Ockelbo hembygdsförening bildades den 20 mars 1921. Den dåvarande provinsialläkaren Dr Edgar Wikner bjöd in några intresserade till ett möte i Ockelbo kommunsal och där konstituerades hembygdsföreningen.

Visa fler

Om oss

I hjärtat av Ockelbo ligger den vackra Pålsgården. Vi är mycket stolta över vår hembygdsgård, vackert belägen uppe på Lustigbacken och med utsikt över Bysjön. "Vill nån kuxä på nå fint lärn te Ockelbo färä...", som det står i Ockelbovisan. Hembygdsföreningen vill sprida kunskap om vår hembygd, dess natur, folk och historia samt verka för att...

Läs mer >

Aktiviteter

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]