Välkommen att bli medlem i    

NYSÄTRA HEMBYGDSFÖRENING

Vårt område omfattar Nysätra församling och vi ska genom vår verksamhet fördjupa kunskapen om bygdens kultur i äldre och nyare tid samt stärka hembygdsvården i området. Dessa syften vill föreningen främja   främst genom att:         

Utforska och beskriva bygdens minnen       

Tillvarata äldre byggnader och föremål     

Arkivera bilder och skrifter av kulturellt värde från bygden Hålla sammankomster och utställningsverksamhet                                                                                          

Årsavgift  150kr per person eller familjemedlemskap 200 kr.                                                                                                             

OBS I år delar vi inte ut inbetalningskort. Sätt in medlemsavgiften på bankgiro 628-1463 Glöm ej att fylla i Namn, telefon och e-post om du har det.   

Årsmötet hålls söndagen den 22maj kl 19  00 i Tingshuset i Ånäset

Årsmötet inleds med ett föredrag av fil. dr. Jan Åberg som kommer att tala om”Vattenliv och kemi i Hertsångerälven och dess biflöden bl a Flarkån och Kålabodaån ”och därefter följer sedvanliga årsmötesförhandlingar                                                                           

Kontakta styrelsen för upplysningar  070-6058206   Vi finns på www.hembygd.se/nysatra och på Facebook Nysätra hembygdsförening, Ånäsets anslagstavla, Vi i Flarken, Brände och Kålaboda Anslagstavla och Foton av anor från Mellanbygden


Förening:

Nysätra Hembygdsförening

Skapad av: Dag Westerberg (2022-04-30 14:11:21) Kontakta föreningen
Ändrad av: Dag Westerberg (2022-04-30 14:11:21) Kontakta föreningen