Historik

Föreningen bildades 15 april 1977 på initiativ av medlemmarna i ett antal studiecirklar ämnena; Bygd i förvandling och Släktforskning och har ca 150 medlemmar.

Åke Ragnar valdes till förste ordförande 1977. Åke innehade ordförandeskapet till föreningens 20 års jubileum 1997, han kan idag titulera sig hedersordförande. En central aktivitet i föreningens historia har varit de återkommande torpvandringarna som härstammar från studiecirkeltiden. Dessa vandringar har lärt många av medlemmarna historien bakom många av de torp eller torpgrunder som finns i vår bygd. Hundratals är de föremål som bygdens innevånare skänkt till föreningen. Alla föremål har katalogiserats.

Barbro Ragnars forskarmödor inom det textila området har resulterat i framtagandet av Nykilstyget. Den här kulturgärningen fick som följd att en textilkommitté bildades för att komponera en sockendräkt. Dräkten visades för första gången vid årsmötet 1981. Lasse Vävare i Norrköping fick i uppdrag att väva det tyg som erfordrades för framtida bruk. Växtfärgning var ett sätt att få fram de exakta färgerna. Efter idogt arbete presenterades även en herrväst som blev ett fint komplement till dräkterna. Guldsmeden Viola Arvidsson arbetade fram dräktens halssmycke. Ytterligare ett alster blev resultat av arbetet, nämligen en duk kallad Nykilslöparen.
1985 blev Nykils hembygdsförening fastighetsägare. Fastigheten Dalby förvärvades av makarna Thure och Mildred Jonasson. Med Dalby inträdde en ny era i föreningens verksamhet. Byggnader och mark som skulle skötas. Arbetet fördelades mellan indelade rotar i bygden. Idag, 1999, pågår fortfarande vissa arbeten, en liten idyll har växt fram uppe vid Dalby.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter