Välkommen till vår hemsida!

Nottebäcks Hembygdsförening bildades den 20 januari 1954 på Hotell Hänsel i Norrhult. Det första årsmötet hölls den 21 mars 1954 i IOGT-lokalen och då valdes Förman Gottfrid Wahlgren, Klavreström till ordförande. Disponent Erik Hovhammar, Lindshammar valdes till v.ordförande, sekreterare blev Lantbrukare Helge Fransson, Horshaga, kassör, Lantbrukare Arvid Säll, Norrhult. Övriga ledamöter var Fröken Signe Bäckstrand, Norrhult, Kyrkoherde Nils Axel Enefält, Nottebäck, Folkskollärare Sture Grahnqvist, Norrhult, Lantbrukare Karl Emil Svensson, Skeda, Lantbrukare Ivar Johansson, Hult,   Fru Anna Johansson, Galtabäck. Som hedersledamot valdes Kyrkoherde Sven Stenvall, Nottebäck.
Föreningen arbetar, på ideell och frivillig basis, inom Nottebäcks gamla socken för att:
ta hand om, visa upp och på olika sätt berätta om traktens tidigare bebyggelse, möbler, husgeråd m m. genom broschyrer, hembygdsböcker, torpvandringar, video, filmer, informera om kulturarv och sevärdheter forska och dokumentera bygdens verksamhet  förr och nu.
Hjälpa skola, enskilda elever samt släktforskare med lokalhistorisk forskning hålla kontakt med myndigheter och organisationer för att kunna bevara och påverka bygdens utveckling värna om känslan för hembygden, dess natur och traditioner öka samhörighetskänslan och kärleken till hembygden.

Vill Du stödja denna angelägna verksamhet är du välkommen som medlem i föreningen, medlemsavgiften är 100 kr.


Förening:

Nottebäcks Hembygdsförening

Ändrad av: Nottebäcks Hembygdsförening (2014-06-14 16:31:24) Kontakta föreningen
Skapad av: Nottebäcks Hembygdsförening (2012-01-27 09:24:11) Kontakta föreningen