Hämtning av router och tv box

Nu kan ni som har gruppavtalet kvittera ut materialet i Nössemarks Lanthandel. Aktiveringen beräknas starta 9:e september och en vecka framåt. 


Editerad av: Jan Jillnevik (2019-08-29 16:54:00)