Nössemarks Hembygds- och Samhällsförening

Info 2014

Status och kort INFO från Nössemark Fiber

Fiberföreningen är igång vad gäller tilldelning av pengar för landsbygdsprogrammet i perioden 2015 till 2020.

Fiberföreningen har haft mycket arbete med ny elektronisk ansökning. Denna gång är det kvaliten i ansökningen som gäller och inte ”först till kvarn” som gällde förut.

Länstyrelsen har också haft utmaningar vad gäller den nya elektroniska ansökan, och har heller inte varit klar till att ta emot vår ansökning.

Ny frist har länstyrelsen satt till 1. april 2015.

Fiberföreningen har hyrt in en konsulent för att kvalitetssäkra vår elektroniska ansökan. Denna konsulent har nyss haft slutbesiktning av en anläggning och har fått godkänt utan anmärkning. Fiberföreningen har projekterat anläggningen i Nössemark för tre hundra medlemmar/tillkopplingspunkter. Fiberföreningen har också projekterat för fler sammankopplingar med de andra fiberföreningarna i Dals Ed för att säkra mot avbrott i fibern.

Fiberföreningen har månatliga möten med Dals Ed kommun och de andra fiberföreningar i Dals Ed, för att finna de bästa lösningar för Nössemark fiber och för våra medlemmar.

Fiberföreningen anmodar våra medlemmar som inte har betalt in fem tusen kronor, till att göra detta. Fiberföreningen har behov av kapital för att utnyttja samläggning med t.ex. Vattenfall, detta för att Fiberföreningen kan välja den mest ekonomiska lösningen.

Fiberföreningen sänder ut brev på nyåret med inbetalningsblankett till årsavgiften och en mer utförlig skriftlig information till våra medlemmar.

 

Styrelsen i Nössemark fiber önskar sina medlemmar ett gott nytt år!

 

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter