Nössemarks Hembygds- och Samhällsförening

Nössemarks fiber ek. förening

 

Till fastighetsägare i Nössemark

Vi skriver till dig för att informera om arbetet med att bygga fibernät som planeras i Nössemark. På uppmaning av Dals-Eds kommun har vi bildat en ekonomisk förening, Nössemarks Fiber Ekonomisk förening som registrerades hos Bolagsverket 12-06-04 och fått registreringsnummer 769624-8751. Vår avsikt är att bygga ett modernt fibernät. Orsaken att det händer just nu är att det finns bidrag från staten och regionen att utveckla infrastrukturen i glesbygden. Vi i interimsstyrelsen arbetar nu med att informera, värva medlemmar och söka medel för det aktuella fibernätet.

Bakgrund

På samma sätt som man för länge sedan gick ihop att bygga elnät är det nu fibernät som skall fram till stugor och fastigheter. Telia har ju aviserat att man kommer att avveckla sina ledningar fram till och med 2020. Därefter vet vi ingenting. Många spår att teknologin med fiber kommer att få lika stor betydelse som elektriciteten fått.

Vad vi erbjuder

I ett första steg kommer vi att erbjuda ett supersnabbt bredband (100Mb i varje riktning) en billig telefonlösning baserad på IP telefoni. Du behåller det telefonnummer du har idag. Mer än 20 TV kanaler ingår i baserbjudandet och sedan kan du välja bland alla TV kanaler som finns på marknaden. Du kommer att erbjudas möjligheter till larmsystem, medicinsk övervakning, styrning av värme i din bostad/fritidshus och mycket annat som är under utveckling. Du som har fritidshus har möjligheter att via bredbandet arbeta härifrån och dina barn och barnbarn kan chatta med sina vänner och spela on-line. Ladda ner filmer på TV som sänds på en tid som inte passar och lagras och spelas upp när du själv vill. Möjligheterna är nästan obegränsade.

Pris

Det kommer att bli en engångskostnad för varje fastighete att koppla in sig på fibernätet. Hur stor den blir är beroende på hur många medlemmar vi lyckas värva. Ju fler som blir medlemmar ju lägre kostnad. I andra områden av Dalsland har kostnaden hamnat mellan 15 – 20.000 kr. I vår bygd är det ganska stora avstånd mellan husen/fastigheterna så vi skall nog räkna med en något högre kostnad. Föreningens målsättning är att hålla den så låg som möjligt. Vi har förhandlat med olika banker, som kan erbjuda lån på fördelaktiga villkor, om någon fastighetsägare vill fördela engångskostnaden över en längre period. Viktigt är att veta att fastighetens värde beräknas stiga med c:a 50.000 kr jämfört med den som inte har fibertekniken. Detta hävdas från de orter som redan har fibertekniken. Abonnemangskostnaden per månad, till vår förening, beräknar vi i nuläget till c:a 400 kr. Här ingår då kostnaden för bredband, tv c:a 20 kanaler samt grundkostnaden för telefoni. Som det är nu får föreningen betala 300 kr/månad till operatören och 50 kr/månaden beräknar vi för administration och underhåll av nätet.

Flexibilitet

För den som inte använder sin fastighet hela året eller enbart har intresse av delar av tjänsterna som erbjuds kan vi erbjuda flexibla lösningar. Du avgör själv om du vill ha enbart TV, bredband, telefoni eller någon kombination av dessa. Du kan också prenumerera på dessa tjänster enbart de månader du utnyttjar din fritidsfastighet.

Om jag inte går med nu?

Väljer du att inte gå med från starten får du räkna med en väsentligt högre kostnad. Detta beror på att vi får statliga bidrag och kan upphandla entreprenaden och materiel på en gång. Grovt räknar vi med att anslutningsavgiften blir 50 % högre än vi kan erbjuda när den första upphandlingen är klar.

Fiberföreningen

Nössemarks Fiber Ekonomisk förening kommer att äga nätet och köpa in de tjänster som medlemmarna önskar. Om du vill vara med och påverka projektet bör du gå med i föreningen och göra din röst hörd.

Nuläget

Idag har vi c:a 100 medlemmar som har anmält sitt intresse och betalt anmälningsavgiften på kr 200,–. Vi har ännu inte rört de medel vi fått in. Moelven Nössemarks Trä AB har sponsrat oss med 5.000 kr. Dessa medel har vi använt för att trycka upp banderoller som är placerade vid Nössemark Lanthandel AB och vid tidigare Strands Gästgiveri. Pengarna har även räckt till att köpa in ett dataprogram för att hantera medlemsförteckning, bokföring och avisering av kommande avgifter. Vi arbetar vidare med fler sponsorer för att inte nagga på de medel som medlemmarna betalt in.

Interimsstyrelsen

Interimsstyrelsen består av följande personer; Ordf.: Jörgen Johansen, Kassör: Kari Höyer Ledarmot: Villy Engen, Jenny Strandberg, Stefan Svensson, Åke Johannesson,Jan Jillnevik, Anders Karlsson, Daniel Karlsson. Suppleanter är Tomas Arvidsson och Roy Karlsson.

 

Information till medlemmarna

Vi arbetar med att lägga upp en hemsida där vi kan informera medlemmarna om läget i föreningen och vad som händer. Det är mycket viktigt att ni som blir nya medlemmar anger er E-post adress på intresseanmälan. Vi sparar portokostnaden och når er snabbt.

Nössemark i september 2012

Nössemarksfiber ek. förening har en egen hemsida.

http://www.nossefiber.se/

 

 

 

 

Sten-Åke Bergh   Jörgen Johansen   Stefan Svensson
0534-30022
0534-30123

 070-303 03 25

 
 [email protected]
 
Anders Karlsson Jan Jillnevik
070-289 99 31 
0534-30288
 

 

 

 

 

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter