Nössemarks Hembygds- och Samhällsförening

Hyresavtal

Uthyrning av Nössemarkspaviljongen.

Hyresgäst:_______________________________________

Adress:_________________________________________

Telefon:__________________Mobil:__________________

Datum för uthyrning f.o.m den   /  20   t.o.m den   /  20 

Tillträde till lokalen från kl. 12,00 till kl. 12,00 nästa dag.                                       

Hyra för lokalen ett dygn 500 kr för medlemmar icke medlemmar 750 kr. Hyra av lokalen fredag kl. 12,00 till söndag kl. 12,00 för medlemmar 1000 kr icke medlemmar 1500 kr.

Lokalen och inventarier besiktas tillsammans med hyresgäst och lokalansvarig när nyckeln lämnas ut. Samma skall ske när nyckeln återlämnas.

För skador som uppkommer i lokalen på inventarier under hyrestiden ansvarar hyresgästen för att skadorna återställs.
Om städning önskas tillkommer en avgift på 500 kr. Ja Nej.
Grovstädning skall då vara utfört av hyresgästen.
Tomglas, plast och pappersavfall lämnas vid återvinningsstationen vid sågen.
För övriga sopor erhålls 3 st. svarta sopsäckar
Nössemark den / 20
 

Ägare: Nössemarks Hembygd och Samhällsförening

__________________________             ___________________________

Hyresgäst                                                             Lokalansvarig

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter