Nössemarks Hembygds- och Samhällsförening

Årsstämma 2015

NÖSSEMARKS FIBER EKONOMISK FÖRENING                          2015-05-11
Styrelsen  kallar föreningens medlemmar till ordinarie årsstämma för 2015
 Sedvanliga ärenden på dagordningen
Datum: Lördagen den 30 maj 2015 Tid: kl 15:00 Plats: Paviljongen i Nössemark
Utöver stämmans sedvanliga ärenden kommer styrelsen att lämna den senaste informationen kring vårt gemensamma projekt – byggande av fibernät i Nössemark med möjlighet till bredband såväl som TV och telefoni. Kaffe utlovas också!
Välkomna! //Styrelsen
Lästips för dig som vill läsa mer:
Från Länsstyrelsens hemsida: ”Stöd till bredband – Nu har vi börjat ta emot ansökningar till det nya Landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020. Västra Götaland har blivit tilldelade totalt 530 miljoner kronor för hela perioden. De största förändringarna för de föreningar som söker Projektstöd för bredband, från 2014 är bland annat att:  ansökan är digital genom e-legitimation  ledning ingår, det vill säga fiber eller antenn är stödberättigade kostnader  alla föreningar ska upphandla, dock finns ett direktupphandlingsbelopp  det är poäng istället för kölista som gäller  samråd är inte obligatoriskt, men krav vid behov. I dagsläget har vi inte bestämt hur många gånger per år vi kommer att fatta beslut om stöd. Mer information kommer. Granskning pågår av nytt Landsbygdsprogram Regeringen har antagit budget för Landsbygdsprogrammet och i juni sändes den till EU-kommissionen som nu ska granska. Beslut förväntas i juni 2015. Vi kan inte besluta om stöd innan budgeten är antagen och vi behöver också förordningar som gäller för stödet. Enligt Jordbruksverket kommer vi inte att kunna fatta beslut förrän september 2015. Det innebär en osäkerhet hos föreningar om vilka som kommer att bli beviljade stöd eller inte. När din ansökan kommit in får du ett bekräftelsebrev med ett journalnummer. Efter detta kan du börja dra på dig kostnader på egen risk eftersom du ännu inte fått något beslut om stöd. Ansökningarna bedöms utifrån ett antal urvalskriterier. Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. Urvalskriterierna är inte fastställda ännu och informationen uppdateras löpande på Jordbruksverkets webbplats.” Källa: http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/naringsliv-och-foreningar/projektstod/stod-till-bredband/Pages/default.aspx (2015-05-07)
————————————————————————————————————————————————
”Fiberutbyggnaden drar ut på tiden – Närmare hundra fiberföreningar i Västra Götaland väntar på stöd. En väntan som skapar frustration. Som tidigast räknar länsstyrelsen med att börja fatta beslut om bidrag i september. /…/ Till skillnad mot hur det var under förra programperioden ska det nu inte finnas någon turordning. Men faktum är att det inte har fattats några beslut om offentliga pengar till fibersatsningar i Västra Götaland sedan i december 2013. Att det nu dröjer ytterligare är något som har orsakat frustration både bland de föreningar som driver projekten och bland byggentreprenörer som står och stampar utan att få klartecken att starta./…/” Publicerat Bohusläningens webbplats  den 23 mars 2015 (http://bohuslaningen.se/nyheter/tanum/1.3860460-fiberutbyggnad-drarut-pa-tiden)

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter