Nössemarks Hembygds- och Samhällsförening

Rörviken – Bomarken FVOF Välkommen till

Rörviken – Bomarken FVOF

Välkommen till fiskevårdsområdesföreningens årsmöte fredagen den 27/4 ca kl. 19.00

(efter Rösätervägens årsmöte kl. 18.00) i Församlingshemmet!

Styrelsen