Nössemarks Hembygds- och Samhällsförening

Samrådsmöte

Nössemarks Västra Älgskötselområde kallar

Jakträttshavare och Markägare till Samrådsmöte

fredagen den 6/4 kl. 18.00 i slaktboden, Mellersta!

Välkomna!

Styrelsen

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter