Bilder från Nossebro,förr och nu

Hembygdsföreningen har varje år sedan 1989 givit ut Bilder från Nossebro,förr och nu.Det brukar börja säljas på Julstugan på Stationshuset första lördagen i december. Det finns också att köpa hos Ainas och hos Jansons Färghandel i Nossebro. Det går också bra att kontakta någon i styrelsen så kan vi skicka ett exemplar till dig som har intrese för hur det var och är i Nossebro. Häfte nr 29 kom ut den 11 december 2017. Något om innehållet:”När magistern hoppade ner från katedern”. En personlig berättelse om skoltiden. ”När vi butte sia” om högertrafikomläggningen. Aren Abelsson på Björkebacken berättar.Möten med nysvenskar. Hus i Nossebro som inte längre finns. Smått och gott från året som gått. Foton i färg och svartvitt. Välkommen att ta del av ännu ett stycke nossebroiana.

.

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter