På gång

Vårprogrammet 2018:
Torsdag 1april kl 18.00 OBS: Mötet inställt pga dålig möteslokal och avsaknad av utrustning.
Tisdag 24 april kl 18.00 Studiebesök  palatsbiografen Palladium, nuv. Casino Cosmopol.  Tidigare en av stadens största biografer –Palladium – som fanns här 1918-87. Kulturjournalisten Mats Wickman, som skrivit en bok om biografens historia, berättar. KostnadCasino-entré 60 kr. Åldersgräns 20 åralla visar ID oavsett ålderKungsg. 65. 
Lördag maj  kl 13.00  Från Makalös till Odéon – Försvunna teaterbyggnader  Norrmalm. Vandring med teatervetare Henrik Scheutz. Samling vid Hotel Sergel Plaza. Kostnad30 kr.
Anmälan till samtliga evenemang: [email protected]Telefon: 070341 98 12.  Välkomna! 
”Tretton kring Mordet”. Torsdagen den 22 februari gick vi  ”i mördarens fotspår” i en stadsvandring om Palmemordet med den prisbelönte författaren och journalisten Gunnar Wall. Han är känd för böckerna Mörkläggning – Statsmakten och Palmemordet, och ”Konspiration: Olof Palme”, två  ingående granskningar av de politiska manipulationerna runt Palmeutredningen. Tretton personer samlades vid biografen Grand, och gick sedan paret Palmes väg fram till mordplatsen under ”GW:s” ledning. En mycket uppskattad stadsvandring med högaktuellt innehåll – dagen efter TV-programmet ”Uppdrag Granskning”.
Fredag 23 mars hade föreningen sitt årsmöte.  Tyvärr kunde utlovat föredrag ej hållas, pga obefintlig utrustning, och en dålig lokal. Deltagarna fick i stället gratis fika och hembakade goda bullar. Det konstaterades att detta blev sista årsmötet på Klarahuset, eftersom föreningen tagit beslut om att lämna Stockholms Länsförbund, och i stället samarbeta med de allt fler lokalföreningar som redan lämnat, och nu lämnar förbundet. 2018 blir vårt sista år med det nuvarande Länsförbundet. Vår förening fortsätter att försvara kulturarvet och kulturmiljön! Styrelsen ställde sig enhälligt bakom en utträdesmotion av Ulf Johannisson, och endast två deltagare på årsmötet reserverade sig mot detta. Lars Jacobsson menade att ”antingen söker man samförstånd, eller så går man ur”. Föreningen har nu valt att gå ur, efter att under flera år – försökt hävda hembygdsrörelsens gamla inriktning och ideal.
Föreningens olika projektansvariga och arbetsgrupper deltar också i olika aktiviteter under våren. Vi har bl.a. arbetat aktivt med stöd till hembygdsvännerna på Östermalm inför rivningen av Astoriahuset på Nybrogatan (byggt 1873!). Vi har arbetat vidare mot ”Nobel Center”, och haft intressanta diskussioner med stadsplanerare och arkitekter, lämnat yttranden om stadsbyggnadsfrågor som berör Norrmalm – som t.ex. förslaget till ny fastighet Mäster Samuelsgatan/Regeringsgatan. Vi har engagerat oss för det brunna huset vid Biblioteksgatan/Jakobsbergsgatan.
Vi kommer också att finnas med – på ”loppmarknader” och andra ”evenemang” – för att Du lätt ska få kontakt med oss, och kunna gå med i arbetet – för Din Stad och Din Stadsdel!
Anmäl Dig som ny medlem idag på – [email protected]
Det är dags att betala medlemsavgiftenfortfarande 150 kr, pg 490 15 22 – 5. 
Ni som inte anmält Er e-postadressgör det gärna snarast till medlemsansvariga Marianne Norlén  
mariannenorlen@hotmail.com
Efter en orimlig chockhöjning av portot måste vi begränsa antalet postförsändelser. Vi kommunicerar nu via mejl. Glöm inte att anmäla Er i god tidoch tag gärna med en vän –  att fler upptäcker vår fina och viktiga förening.

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter