Detta är Hembygdsföreningen å Norrmalm.

Hembygdsrörelsens motto är ”Insamling, Bevarande, Tillgänglighet”.            

Vi är en del av en över hundraårig folkrörelse till försvar för KULTURARV & KULTURMILJÖ. Förgrundsgestalter i Stockholm har varit bl.a. Per-Anders Fogelström, som beskrev staden i sina böcker, och ledde protester mot rivningarna på 1960-talet.

Vår vision för framtiden är att stå fast på kulturarvets grund. Tryggheten i att väl känna sina egna rötter – skapar också en generös inställning till andra. Den som förstår sin egen historia, förstår sin samtid, och kan forma sin framtid. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna – en demokratisk folkrörelse för alla!

Du är hjärtligt välkommen att anmäla dig som medlem, och till våra aktiviteter! Bli en HEMBYGDSVÄN idag! Kontakta oss på [email protected]

Vår hembygd är stenhus och parker i Stockholms innerstad! Vi organiserar människor som bryr sig om norra malmen från Solnagränsen till och med Kastell- och Skeppsholmarna samt från Birger Jarlsgatan till Klara sjö. Norrmalm innehåller stadsdelsdelarna ”Nedre Norrmalm”, ”Vasastaden”, ”Sibirien”, ”Atlasområdet”, ”Birkastaden”, ”Rörstrandsområdet”, ”Röda Bergen”, och nya ”Hagastaden”.

Vi vill tillsammans med våra medlemmar – få så mycket kunskap som möjligt om dåtid, nutid, och framtid i vår egen stadsdel. Vi bevakar stadsbyggnadsfrågor och planärenden, svarar på samråd och remisser, ordnar studiebesök till kända och okända byggnader i området.  Vi ordnar föreläsningar, stadsvandringar, seminarier, författarträffar, och studiecirklar.

Vill du veta mer om din närmiljö, såväl historia som framtida planering – kom med i Hembygdsföreningen å Norrmalm! För närvarande följer vi särskilt frågan om Nobel Center på Blasieholmen, Odenplan med Citybanan och nya T-banan, bygget av Hagastaden/Norra Stationsområdet samt den allt hårdare exploateringen av Norrmalm. Vi samarbetar med andra föreningar i samordningen ”Stockholm Hembygd”, och stöder t.ex. arbetet för att rädda Astoriahuset på Nybrogatan.

Vill Du praktiskt hjälpa till – att bevara vårt gemensamma kulturarv och vår kulturmiljö – anmäl Dig idag till styrelsen via [email protected]
Årsavgiften till föreningen är 150 kr per person, 300 kr för företag och organisationer. Avgift och frivilliga stödbidrag betalas in på postgiro 490 15 22 – 5.
Glöm inte att skriva vem Du är… och Dina kontaktuppgifter!

Välkommen!

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter