Ol Ers Svartbäck

Huset är byggt på 1700-talet i trekant. Knuttimrat med tre långa skorstenar.

Gården har under årens lopp inte genomgått någon förändring vad exteriören beträffar. Gården har inuti ett mycket stort kök, två kamrar, varav den ena används som mjölk och matförrådsrum. Köket upptas till stor del av den stora muren med bakugn och järnhäll, på vilken man på öppen låga lagade maten.

Senare har tillkommit kokspis. Vidare fanns i närheten av eldhärden långbenta kittlar, kaffekokare m.m. allt av järn eller koppar. I taket hängde två "kronstänger", mellan dessa placerades smala stänger, på vilket man hängde rågbröd, paltbröd korv o. dyl. för torkning.

Till vänster om spisen fanns vid långväggen en stor bred gällsäng i två våningar med något slags förhänge. I köket fanns också tre bäddbara soffor med lock på. Vid gavelfönstret stod två soffor med ett stort fällbord framför. Stolar och en skänk samt ännu än soffa var placerad vid andra långväggen. Där fanns också en dörr till ännu ett rum. Alldeles intill dörren till vänster stod ett väggfast stort hörnskåp med målade blommor på dörrar och sidor.
1800 avlider bonden Olof Mårtensson f.1731 Som ny bonde står sonen Eric Olsson f.1767 med hustru Anna Olsdotter och barnen Olof 1794, Eric 1797 och Anders 1802. Där finns också Erics mor Carin f. 1742.

Eric tar sig själv av daga 1814 genom hängning. Som ny bonde står sonen Olof Ersson f. 1794. Där finns också Olofs bröder Eric och Anders. Modern Carin avlider 1815. Olof Ersson f 1794 gifter sig med Stina Jansdotter f. 1800. Fyra barn föds Anna 1825, Erik 1829, Jan Olof 1833 och Anders 1837. Olof Ersson f. 1794 avlider i slag 1839.

Hustru Stina står ensam med fyra barn mellan 2 och 9 år. Fastigheten 3/8 mantal står skriven på Stina. Vid tiden för laga skifte 1863-64 står fastigheten som Ol Ers sterbhus och är den av de tre gårdarna som blir kvar i byn. Kontaktman är Erik Olsson, en av sönerna som alla förblev ogifta. Mamma Stina avled 1872. Syster Anna hushållade för bröderna. Hon avled 1884. Efter hennes död anställdes en hushållerska, Johanna.

1900 sker arvskifte och alla tre bröderna blir hemmansägare. Erik avlider 1906, Anders 1908. Jan Olof står som ensam hemmansägare. Jan Olof avlider 1913 och släkten går ur tiden.

Gården köps då av Gustav Eriksson, ägare till Erik Ers. 1932 säljer han både Ol Ers och Erik Ers till Per Lindberg, som är gift med Gustav Erikssons dotter Edla Augusta. Per Lindberg dör 1936 och gårdarna ärvs av sonen Martin Lindberg. Martin avlider 1980 och alltsammans säljs till grannfastigheten Albäck (Albäck 1:1). Bostadshusen Ol Ers styckas av 1983 (Albäck 1:2) och Erik Ers 1986 (Albäck 1:3) och har sedan dess ägts av flera olika familjer. Ol Ers står idag 2014 kvar utan någon utvändig renovering.

2014 Bosse.

Författare

[email protected] (2022-02-25 11:13:30)


Förening:

Norrby Hembygdsförening

Skapad av: (2014-06-20 00:14:02) Kontakta föreningen
Ändrad av: Norrby Hembygdsförening (2022-02-25 11:13:30) Kontakta föreningen