Styrelsen

Norrbottens hembygdsförbunds styrelse 2016-2017

Jerry Johansson, ordföranden 070 661 55 02 [email protected]ägen 81, 930 86 Moskosel 0960 300 16

Brith Fäldt, vice ordförande 070 346 64 91 [email protected]
Bodsjövägen 158, 946 40 Svensbyn

Lars Lindberg, kassör 070 274 93 76 [email protected]
Snövägen 120, 976 34 Luleå 0920 26 74 42

Henric Danielsson, sekreterare* 073 803 89 40 [email protected]
Södra Byavägen 24, 980 63 Kangos

Rolf Johansson, redaktör* 070 329 15 71 [email protected]
Fältspatstigen 43, 977 53 Luleå

Crister Lövgren 070 346 58 54 [email protected]
Gallejaur 9, 930 81 Glommersträsk 0960 220 55

Bertil Kero 070 335 42 42 [email protected]
Sattajärvi 78D, 984 92 Pajala 070 264 94 64

Gabriella Lönngren 070 384 81 44 [email protected]
Bodenvägen 1, 960 30 Vuollerim

Inger Sundström 073 085 62 37 [email protected]
Rutvikssundsvägen 36, 975 96 Luleå

*Henric och Rolf är båda ersättare, samt invalda som sekreterare och redaktör i styrelsen och dess AU

Ersättare
Henric Danielsson, sekreterare* 073 803 89 40 [email protected]
Södra Byavägen 24, 980 63 Kangos

Rolf Johansson, redaktör* 070 329 15 71 [email protected]
Fältspatstigen 43, 977 53 Luleå

Ann-Katrine Sämfors 070 390 06 36 [email protected]
Kyrkbrogatan 5, 941 31 Piteå 0911 100 89

Rolf Fräki 070 328 11 40 [email protected]
Stationsvägen 17, 953 93 Karungi

Elise Tullnär Nilsson 0730 47 11 25 [email protected]
Purkijaurholmen 409, 962 99 Jokkmokk

Hans Klippmark 070-699 85 17 [email protected]
Antennvägen 83, 981 45 Kiruna 0981 400 10 fritidsbostad

Jan Bramberg 070 353 24 48 [email protected]
Örnabbsvägen 127, 975 97 Luleå

Adjungerade
Roger Häggström 070 324 63 72 [email protected]
SV Norrbotten, Almgatan 4, 961 64 Boden

Helena Karlström, t.f. museichef 070 638 35 50 [email protected]
Norrbottens Museum, Box 266, 971 08 Luleå, 0920 24 35 50

Kerstin Lundin Segerlund, länsantikvarie 010 225 53 64 [email protected]änsstyrelsen Norrbotten, Stationsgatan 5, 972 38 Luleå

Revisorer
Kjell Lundholm
070 515 12 68 [email protected]
Per Wideholm 070 288 31 89 [email protected]
Britta Berglund, revisorssuppleant 070-658 44 78 [email protected]

Valberedning
Margaretha Pohjanen, Rälsläggarv. 12, 982 38 Gällivare 0970 149 29. [email protected]
Annalisa Häggström, Leipijärvi 208, 953 91 Haparanda. [email protected]

Kansli
Norrbottens Hembygdsförbund 0920 24 35 58, Norrbottens Museum, Box 266, 971 08 Luleå, Lena Engstrand 070 374 33 20 [email protected]