Projekt – Kan själv

Utställningen invigdes den 19/2 kl 09.30 på Norrbottens museum.

Utställningen ger möjligheter för barn 0-2 år att i form och innehåll möta sitt kulturhistoriska arv utifrån sin egen nivå och erfarenhet. Barn från Seskarö förskola i Haparanda och Hägerns förskola i Luleå har själva varit delaktiga i processen och utställningen är utformad efter barnens behov och önskemål.

”Utställningen handlar om kulturhistoriska möten. Dåtid möter nutid. Element från tornedalsk, samisk, romsk och svensk kultur möter varandra på ett lekfullt sätt. Men framför allt handlar det om att respektera barnen. I enlighet med Norrbottens museums slogan, i dåtid, nutid, framtid – alltid.”  Projektledare Ida Renlund

Kultursatsning med unik målgrupp
Projektet innebär ett nära samarbete med barn 0-2 år vilket är både exceptionellt och banbrytande. Åldersgruppen är eftersatt vad gäller kulturutbud med argumenten att de är för små, inte har behov av eller inte är mottagliga för kultur. Vi vill visa att även våra yngsta medborgare har lika värde, lika rätt till kulturupplevelser och är lika viktiga att lyssna till som alla andra.

”Med delaktighet och inflytande fyller Kan själv! ett tomrum i dagens kulturutbud och utställningen blir en spännande upplevelse för de allra yngsta. Samtidigt skapar samarbetet mellan Norrbottens museum och Norrbottens Hembygdsförbund nya och viktiga mötesplatser för alla Norrbottens familjer med små barn,” säger Angelica Månsson-Gerde, tf General manager för Postkodlotteriets Kulturstiftelse.

Projektidén med tema kulturhistoria
Hur kan de allra minsta ges möjlighet att uppleva, utforska och erövra sitt eget kulturarv?
Frågan har utgjort fröet till vår projektidé och är den som driver oss framåt. Därför hämtar utställningens olika delar inspiration från kulturer i Norrbotten genom föremål, gestaltningar och associativa element som bygger på mönster, färger och former ur Norrbottens museums samlingar.

Barnkonventionens grundprinciper är projektets hörnstenar
Barnets rätt att inte diskrimineras
Barnets bästa i främsta rummet
Barnets rätt till liv och utveckling
Barnets rätt att komma till talas och respekteras

Turné
Utställningen visas 19/2 – 10/4 2016 på Norrbottens museum och går sedan på turné i Norrbotten.

Hembygdsrörelsen kommer att göra riktade informationssatsningar till de medföljande vuxna under turnén med syfte att väcka intresse för hembygden och den lokala kulturmiljön.

Gruppbesök förmiddagar ska förbokas enligt dessa fyra tider:
Gruppbokning Norrbottens museum:
Förmiddagar tisdag-fredag.
KL 09:00-09:45, 09:45-10.30, 10:30-11:15 och 11:15-12:00.
Utställningen är öppen kl 12:00-16:00 för allmänheten.

Gruppbokning och information
Ida Renlund, projektledare och museipedagog.
070-515 13 38

Aktuell info på bloggen: https://kansjalvblog.wordpress.com/

 Klicka här för att läsa mer på museets hemsida

Namnet, arbetsmetoden och förhållningssättet för ”Kan själv!” kommer från Västarvet, förvaltning för natur -och kulturarv inom Västra Götalandsregionen. Vill du veta mer:  kansjalvbloggen.se/ 

SponsorernaFotograf: Sponsorerna