Bli medlem?


Som enskild medlem

Vill du/ni bli medlem i Norrbottens hembygdsförbund! Som enskild medlem betalar ni 300 kr/år och i avgiften ingår då Norrbottens museums årsbok samt 3 eller 4 nr av vår tidning Hembygd i norr som speglar hembygdsrörelsen bland länets 88 anslutna hembygdsföreningar.

Som förening

Vill din förening bli medlem är avgiften 17 kr/medlem och som lägsta avgift 450 kr om ni är färre än 27 medlemmar. I medlemskapet ingår då Norrbottens museums årsbok samt 3 ex av tidningen Hembygd i norr samt med jämna mellanrum Nyhetsbrevet och information från Sveriges hembygdsförbund.

För mer information kontakta vår kanslist

[email protected]  eller 0920-24 35 28

Editerad av: Rolf Johansson (2019-01-16 13:19:30)