Föreningsarkivet


Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontakta oss gärna före besök: Telefon: 0920-719 45, 0920-24 35 80
E-post: [email protected]

Uppdaterad arkivhandledning finns här:
Arkivhandledning föreningsarkiv 2018.pdf

Som vi tidigare har aviserat så har Norrbottens hembygdsförbund anslutit samtliga hembygdsföreningar som erbjuds möjlighet att arkivera sin bild- och dokumentsamlingar på Norrbottens Föreningsarkiv på Björkskatan.

Efter detta har det hänt en del nya, föreningar som hittills anslutit sig är:

Boden-Överluleå hembygdsförening, Edefors hembygdsförening,
Gellivare sockens hembygdsförening, Leipijärvi-Pitkäjärvi hembygdsförening,
Luleå hembygdsförening, Nederluleå hembygdsförening, Råneå hembygdsförening,
Sundoms hembygdsförening, Svartöstadens hembygdsförening, Svensbyns hembygdsförening

Som det ser ut så finns det plats för fler att ansluta sig till föreningsarkivet,.

Följande ingår i ett medlemskap hos Norrbottens Föreningsarkiv

Ni/er förening

  • Deponerar kompletterande arkivmaterial efter överenskommelse.
  • Äger fortfarande arkivmaterialet.
  • Kan låna hem arkivmaterialet (styrelsemedlem eller person utsedd av styrelsen).
  • Har som betalande medlemsförening rösträtt vid Norrbottens Föreningsarkivs årsmöte.


Norrbottens Föreningsarkiv

  • Ordnar upp föreningens arkivmaterial enligt det allmänna arkivschemat.
  • Upprättar arkivförteckning.
  • Förvarar materialet i arkivlokal.
  • Tillgängliggör arkivmaterialet för allmänheten (om det inte finns överenskommelse om sekretessbelagda handlingar).
  • Bjuder in till årsmöte som är öppet för alla intresserade medlemmar.

 

Förening:

Norrbottens Hembygdsförbund

Skapad av: Rolf Johansson (2018-10-21 15:48:28) Kontakta föreningen
Ändrad av: Rolf Johansson (2018-11-05 17:40:33) Kontakta föreningen