Medlemskap för förening

Nyttan med att vara medlem i Norrbottens Hembygdsförbund.

Här är alla medlemsförmåner,
Hembygdsförsäkringen En grundförsäkring ingår i medlemsavgiften.
STIM & SAMI SHF betalar kollektivavgift.
Hembygdsportalen

Bygdeband

Gratis egna hemsidor.

Gratis databas för text & Bilder

Bingolotto Föreningar får du sälja Bingolotter.
Råd & stöd Kostnadsfri rådgivning om t ex stadgar, ekonomi, juridik, utbildning eller marknadsföring.
Bygd och Natur Hembygdsrörelsens egen kulturtidskrift gratis till 5 av föreningens styrelseledamöter.
Extra Aktuellt Sänds ut vid behov och innehåller förmånliga erbjudanden, enkäter samt olika tips.
Konsten att.. En serie handledningar i hembygdsarbete. Varje hembygdsförening får ett exemplar gratis.
Småskrifter Bygd och Naturs småskriftsserie. Skrifter om olika ämnen. Exempel ”Hembygdsturism”
SHFs bokhandel Här finns intressanta fackböcker till förmånspriser.
Årsbok Varje hembygdsförening erhåller en årsbok med aktuellt tema gratis.