Enskild medlem

Bli medlem i Norrbottens Hembygdsförbund, ge ditt stöd så hembygdsrörelsen kan fortsätta med sin målsättning,

– att befrämja kunskapen om hembygdens kultur och att verka för Norrbottens kultur,landskap och miljö.
– att genom samverkan med kommuner, länsstyrelse, landsting och andra länsmyndigheter arbeta för hembygdsrörelsens syften.

Målsättningen grundar sig på en ideologi där människan är i centrum och där samhörigheten mellan människor samt de ekologiska sammanhangen betonas.

Som grund för arbetet ligger tanken att hembygden utgör en helhet, och att denna helhet blir till en grund för tryggheten. Därav följer att det är av värde att bevara ett sammanhang mellan det förgångna, nuet och framtiden.

Så varför inte ge ett bidrag till detta genom att bli enskild medlem i Norrbottens Hembygdsförbund. Som medlem får du hela tiden information om vad Hembygdsförbundet gör och verkar för genom tidningen ”Hembygd i Norr”  några gånger per år. Du får också årsboken om Norrbotten som kommer en gång per år i samarbete med museet.

Medlem blir man enklast genom att betala in avgiften för
enskild medlem 300 kr till Norrbottens Hembygdsförbunds
postgiro 437 29 91-2.

Företag är också välkomna som medlemmar.

Välkommen som medlem du också.