Medlemskap

Bli medlem

I Norrbottens Hembygdsförbund värnar vi om länets kulurhistoria. Genom medlemsavgiften stödjer du hembygdsförbundets arbete.

Till vänster väljer du om du vill gå med som enskild medlem, förening eller företag/stiftelse.

Under dessa får du mer information. Du kan även ringa någon i styrelsen.

Föreningar, hämta här blankett för årsrapportering
PS. Då du har öppnat blanketten, så tryck på Typewriter, Markören blir ett streck
och ett A. Det betyder att där du klickar med markören kan du skriva i blanketten.
Spara den och skicka den med E-Post till Norrbottens Hembygdsförbund.