Årsstämman

Årsstämman blir preliminärt Harads lördag 6 maj 2017.

Mer information kommer!

______________________________________________________________

Mandattiden för ordinarie går ut i år för följande:

Jerry Johansson, Moskosel, ordförande → 2017

Brith Fäldt, Svensbyn, vice ordförande → 2017

Lars Lindberg, Luleå, kassör → 2017

Crister Lövgren, Gallejaur → 2017

Sekreterarplatsen är vakant och i detta fall med ett fyllnadsval fram till 2018 för att få balansen, dvs halva styrelsen väljs varje år. Ordföranden väljs varje år.

Och övriga ledamöter

Rolf Johansson, redaktör, Luleå → 2017

Rolf Fräki, Karungi → 2017

Elise Tullnär Nilsson, Jokkmokk → 2017

Kvar till nästa årsmöte 2018 är:
Bertil Kero, Sattajärvi → 2018

Gabriella Lönngren, Vuollerim → 2018

Inger Sundström, Rutvik → 2018

Henric Danielsson, Kangos → 2018

Ann-Katrine Sämfors, Piteå → 2018

Hans Klippmark, Kiruna → 2018

Jan Bramberg, Gammelstad → 2018

Ordinarie revisorer är klara, Kjell Lundholm och Per Widehult revisorerna ställer sig till förfogande för återval. Med denna information önskar vi att föreningarna ute i länet lämnar förslag på namn till valberedningen.

Valberedningen består av:

Margareta Pohjanen: [email protected]

Anna-Lisa Häggström: [email protected]