Ekomuseet i Kalix

När olycksfartyget Agne förliste vid Malören år 1860, stöttes i havet ”22
lefvande swin. … Då olyckan skedde kommo några brännwinfat rullande, och
stötte swinen i hafvet. Härom kan sägas att det ej är första gången, som
brännwinet störtat swin (2-fota) i förderfwet och afgrundsdjupet.” Detta
tidningscitat är hämtat från en ny liten utställning på hembygdsgården i
Risön. Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal samarbetar med
Hembygdsföreningen i Risön. Hembygdsgården har öppet några onsdagskvällar
i juli (tror jag det kommer att bli).

Hur såg kartan för Grytnäs gård ut år 1647? Som en del av ekomuseets nya
utställning på Grytnäs herrgård, kan du kika på en matta föreställande en
autentisk karta från det året. Titta på väggen i spegelsalen en trappa
upp, mellan utställningens två planscher. Du kan också lyssna på
ekomuseets audioguide i herrgården, och lära dig mer om det gamla
gästgiveriet, inte minst om den godtrogne gästgivaren och hans olycksaliga
konkurs på 1840-talet. Kanske kan du också få hjälp av personalen, att
kika på DVD-filmen om Grytnäs. Ekomuseet samarbetar med Grytnäs
byggnadsförening.

Visste du att man räddade en kyrkklocka från rysk plundring, genom att
gömma den i älven? Visste du att sågverksnäringen i Kalix egentligen
grundlades på Café Myggan (nåja, i det huset i alla fall). Varför inte
utgå från lotsstatyn vid kyrkan, och följ audioguiden runt kyrkan,
kyrkostaden och ner till hamnen. Du hittar information du behöver, på en
nytt anslag vid statyn eller senare i sommar hos guiden inne i kyrkan, som
kanske kan visa Ekomuseets informationsfilm om guideturen. Ekomuseet
samarbetar med Svenska kyrkan i Kalix.

Flera kunniga personer medverkar i audioguiderna, bland dem Bengt Göran
Nilsson, Mårten Englund, Everth Johansson och Torbjörn Riktig. Ekomuseet
samarbetar med Kalix forskarförening och även med stiftelsen
Englundsgården.

Vill du veta mer om audioguiderna inom Ekomuseum Historisk skogsexport
från Kalix älvdal? Gå till Kalix turistbyrå, där kan du få ett
informationsblad med karta för varje audioguide. Ekomuseet samarbetar med
turistbyrån i Kalix.

Än så länge samarbetar Ekomuseet dessvärre inte med Kalix kommun. Kanske
kan det bli sådana samarbeten i framtiden. Jag tror att det finns oanade
möjligheter för besöksnäringen, om man ger kulturarvet och
1800-talshistorien en riktig chans.

Kring skogs- och träindustrihistorien finns sedan tidigare, flera tämligen
okända utställningar om olika kategorier av vanliga människor för 100 år
sedan: om flottaren på Vassholmen, om skogsarbetaren i Kypas vägkojan norr
om Jockfall och om nybyggaren på Rikti Dockas skogsnybygge. I Kvarngården
i Björkfors finns både ekomuseets och länsmuseets utställningar om
herrgårdslivet. Ekomuseet samarbetar med Björkforsortens intresseförening.
Audioguider hittar du på de flesta av dessa platser.

Sprid gärna detta email till ditt nätverk: föreningsmedlemmar, vänner
eller släktingar. Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal drivs
av mig helt ideellt och är avsett för att användas. Det kan gå bra att
jobba med kulturarvet, även utan olika stödpengar. Upplev historien på
nytt!

mvh
Magnus Cedergren
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
www.historiskskogsexport.se