Mansgårdsbyggnad

Bild 150

Gården köptes av Olle Andersson, en bonde i Gammelsträng (Finn-Olles). Det var en av hans två mangårdsbyggnader. Köpet avslutades 18 april 1957. Han sålde även ett område med mark som kunde komma till användning för att anlägga en hembygdsgård.

Gården flyttades till nuvarande plats 1960. För att få denna byggnad på plats så rullades den 800 m.

Bild 214

Huvuddelen av gården är troligtvis byggd under senare delen av 1700-talet. I denna del finns i nedervåningen förstuga, stugan, lillkammaren och herrstugan. Sedan på övervåningen finns en hall och två rum (dessa rum var oinredda när hembygdsföreningen övertog gården). Det ena rummet är inrett med möbler från prosten Bergs hem. Det andra rummet är dekorerad med handmålade motiv efter gamla förebilder.

I slutet av 1860-talet gjordes en påbyggnad av gården. Ena ingången, som leder upp till övervåningen, var till tjänstefolket. Den andra dörren leder in till en hall och två rum, ett förråd för finare bruksföremål och visthusboden (dagens dragspelsmuseéum) där mjöl och bröd förvarades.

Källa:
Norrbo-Bygd, Norrbo Hembygdsföreing (finns att köpa hos oss)
Några blad ur Norrbo Sockens historia, Albin Gunsth (finns att köpa hos oss)
Foto: Malin

Dragspelsmuseum

dragspelsmuseum1
Roland Cedermark gästade museet 2006

dragspelsmuseum3
Dragspel skänkta till Hembygdsföreningen

Foto:Monica