Härbre 2 (Vid vägen)

Detta härbre följde med på köpet av markområdet 1958. Det är troligtvis byggt under senare delen av 1800-talet.Visthusingången är den östra och den västra ingången leder till spannmålsmagasinet som består av tre våningar.

Källa:
Norrbo-Bygd, Norrbo Hembygdsföreing (finns att köpa hos oss)
Några blad ur Norrbo Sockens historia, Albin Gunsth (finns att köpa hos oss)