Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vår hembygdsgård är uppbyggd ute på ett tun med grusvägar kring ett antal kulturbyggnader.

Tunet är en gräsbacke i delvis brant sluttning. På detta tun finns den stora scenen. Det kan vara lite bökigt att ta sig långt ned på tunet men det går att se scenen från den övre delen av tunet.

Logen är en gammal tröskloge som har en träramp man kan ta sig upp för. Här har vi minikonserter på kvällsstämmor samt dans och barnteater på Norrbostämman.

Salpeterladan är en lada där man kan sitta och fika och lyssna på spelmännen. 

Serveringen sker från en barackliknande byggnad som kunderna inte går in i, utan man handlar från grusplanen.

Mangårdsbyggnaden har en stentrappa för att komma in i.

Toalett finns ca 100 m ovanför hembygdsgården och är handikappanpassad.